Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

179

ALTMANN (O.). Duitsch.

Tegen den Stroom, Een hooggestemd verhaal van een oud gezagvoerder op de Duitsche Handelsvloot; komt hier op tegen de slechte toestanden, die er heerschten en beklaagt zich over de reedérs.

AMICIS (Edmondo de) 1846—1908. Italiaansch.

Hij schreef een boek over Holland (L'Olanda); het meest bekend is hij door Jongensleven (Cuore), dat de geschiedenis geeft van n'jaar schoolleven op een gemeentelijke school in Italië. Voor volwassenen.

ANDERSEN (Hans) 1805—1875. Deensch.

Hij was de zoon van een touwslager, ontwikkelde zich zelf en bereisde Europa in het Oosten. Zijn mooie, geestige Sprookjes zijn bekend.

ANDREJEW (Leonid). Russisch,

De opstandige Dorpspriester, van een pope, die wordt tegengewerkt door de heeren der Russische Staatskerk. Voor ons van weinig belang, — De Gedachte, het rapport van een krankzinnigen dokter, die een moord beging, hoe de gedachte langzaam zich ontwikkelde tot de daad. Er komen zeer gepassioneerde tafereelen in voor. Als pathologisch of psychologisch geval wellicht belangrijk; als ontspannings-lectuur niet geschikt. — In de Slaapstee — Judas Iskarioth, zijn op zijn minst ernstig voorbehouden.

ANKER LARSEN. Deensch.

Zijn boek De Steen der Wijzen werd in 1923 bekroond. Het is een wonder boek, dat begint met een lustmoord en voorts van allerlei gevallen van zondige liefde, van dronkenschap, spiritistische proefnemingen enz. vol zit. De schrijver schijnt te willen leeren dat al die dingen gebeuren buiten den wil van den mensch. Het is in elk geval een heel verkeerd boek.

ANNUNZIO (Gabriele d') 1864. Italiaansch. Al de romans' en tooneelstukken van dezen schrijver staan op den Index 1911.

Het groote Vuur, opgewonden proza over den oorlog, is na het decreet geschreven en niet afzonderlijk veroordeeld.

ANZENGRUBER (Ludwig) 1839—1889. Oostenrijk.

Hij schreef veel voor het tooneel. Zijn twee beste romans zijn De Schandvlek

Sluiten