Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

VERTAALDE WERKEN

wellicht eenige waarde behouden. Maar gewone leesboeken zijn het allerminst.

BESANT (Walter) 1836-1901. Engelsch. Werkte samen met James Rice tot '81, toen deze stierf. Daarna gaf hij zelf een aantal romans meestal met eene tendenz.

Een Rijke Erfgename, de strekking is eenigszins socialistisch en had tengevolge de oprichting van het „Volkshuis" in Londen. De Engelsche titel is AU Sorts and Conditions of Men — De Booze Geest, beschrijft de ellenden, veroorzaakt door den drankduivel — De Weerspannige Koningin, begin der vrouwenemancipatie — Voor Geloof en Vrijheid, de vervolging der puriteinen onder Jacobus II en hun uittocht naar Indië — Amocel, liefdesgeschiedenis van een kunstenaar. De boeken zijn voor ontwikkelde lezers niet ongeschikt, niettegenstaande sommige strekkingen, waarmee zij het niet eens zullen zijn.

BEYERLEIN (Frans Adam) 1871. Duitsch.

Hij was de schrijver van den indertijd geruchtmakenden roman Jena of Sedan ? waarin hij fel te keer ging tegen het Duitsche militaire drilsysteem. Vanwege de schandaalgeschiedenis is het zeker voorbehouden.

BINNS (Otwell). Engelsch.

Liefde in de Wildernis. Van een valsch beschuldigde, die in de wildernis zijn goeden naam en een lieve vrouw vindt. Voor allen.

BIKELAS (Dimetrios) 1835. Grieksch.

Een nieuw-grieksch schrijver, die behalve vertalingen uit andere letteren (b.v. van Shakespeare) ook verhalen en vertellingen heeft nagelaten. In 't Nederl. vert. De leelijke Zuster. Een aardig en onschuldig verhaal.

BIRCH (W. von Hillern) zie Hitfern. BIRMINGHAM (George). Engelsch.

Dr. O'Gradg en zijn Verloofde. Een „pootig" meisje redt haar verloofde, die onder gekken is te recht gekomen. Onberispelijk. En de humoreske Op Goudjacht is dat ook.

BISSCHOFF (Charitas). Duitsch.

Amalie Dietrich, in deze bladzijden teekent de dochter het leven harer moeder 'deels brieven van deze), die de plaats van een onwaardigen echtgenoot verving en als natuuronderzoekster werkzaam was om haar brood te verdienen. Het boek leest, men als een roman en is van kuituur-historische waarde.

Sluiten