Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190

VERTAALDE WERKEN

Maai uit moreel oogpunt beschouwd is het grootste deel van deze honderd vertellingen niets meer dan elegante pornografie, die door niemand zonder reden van studie-belang kan gelezen worden. Ook de schrijver had den goeden smaak in later jaren zijn boek te betreuren.

BOECK (Christopher). Deensch.

Jonge Harten — Kerstroos. De boeken zijn bruikbaar, maar geheel in protestantschen geest. En diezelfde geest maakt Het Groot Verlangen, dat vertelt van de eerste tijden des christendoms, voor ons niet goed genietbaar.

BOEHME (Margarete) 1869. Duitsch.

maakte naam met het sensatieboek Dagboek eener Verlorene (Een verloren Ziel), waarin een meisje, dat door een misstap op de breede baan is geraakt haar ellendig leven beschrijft. Het boek is wellicht niet direct een schandaalroman, maar het moet toch zeker worden afgekeurd.

BOELSCHE (Wilhelm) 1861. Duitsch.

Met zijn natuur-wetenschappelijke werken heeft hij het geloof van het volk aangerand. Al die werken zijn ook in het Nederlandsen vertaald, evenals een zijner romans De Godin van het Licht. Zijn werk deugt absoluut niet.

BOJER (Johan) 1872. Noorsch.

Hij verhaalt op zeer realistische wijze van het leven der boeren en visschers:

De faafsre Viking, van den man die op zee slechts kan leven en de vrouw, die het land wil behouden en de kinderen, die langzaam ontaarden — Durandal van een kinderloos echtpaar, dat ongelukkig wordt door een aangenomen kind ■— Moeder Lea.

Slecht kan men de boeken niet noemen, maar zij zijn ruig en op het punt van liefdeleven niet bedeesd. Natuurlijk zeer voorbehouden, maar heel wat minder als wanneer deze boeken zouden geschreven zijn door een auteur, die zich verlustigt in dergelijke dingen.

BONCHÉ (Ferdinand). Fransch.

Een Waal schreef den roman, De Mourlons. die erg vrij het liefdeleven in Walenland beschrijft. Stijn Streuvels gaf er een knappe vertaling van. Maar als leesboek is het af te keuren, zonder meer.

Sluiten