Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

191

BONSELS (Waldemar) 1881. Duitsch.

Een buitengewoon gevaarlijk schrijver, die met het leven solt en zich gaan laat op al zijn stemmingen en droomen, zijn begeerten en driften. Hij dweept met de natuur en verafgoodt haar. In zijn beschrijvingen van het sexueele leven doet hij dichterlijk, maar dat neemt de schandelijkheid ervan niet weg. De eenige boeken van Bonsels die men lezen kan zonder ergernis, zijn: Maja de Bij en Hemelvolk. De rest: Anjekind —■ Menschenwegen — Eros en de Evangeliën —; De Heerschappij van het Dier, zijn slecht.

BOOTHBY (Guy Newell) 1867—1905. Engelsch.

De boeken van dezen Australischen schrijver zijn voor de gewone romanlezers. Wat liefde, avontuur en spanning.

Een Wanhoopsdaad ■— Een Koning onder de Oplichters — Eene Liefde in het Oosten — De Betoovering des Konings —< Een Samenzwering In Equinata — Het Geheim van de gevouwen Handen, enz.

BORDEAUX (Henri) 1870. Fransch.

Door de katolieken wordt Bordeaux buitengewoon geprezen, maar men vergeet te veel dat zijn boeken, niettegenstaande de goede strekking, niet zelden voorbehouden en een enkelen keer afkeurenswaardig zijn. Wij noemen deze boeken in de eerste plaats om er tegen te waarschuwen.

Jeanne Michelin (een bundel, dateerend uit den tijd des schrijvers, dat hij nog niet vast in zijn schoenen stond. Dit boek deugt niet.) — De Sneeuw wischt alles uit, de strekking is goed, maar het boek zit van het begin tot het einde zoo vol schuldige liefdesverhoudingen, zulke walgelijke toestanden (mattresse van vader en zoon) worden opengelegd, dat het een boek is, waarvan veel kwaad kan uitgaan en dat moet worden afgekeurd — Her Zwarte Meer —> De Geboortegrond — Her Gebroken Halssnoer, zijn een weinig sensueel .— Hef Gouden Zwijgen, van een vrouw die haar man terugbrengt op het rechte pad door haar zwijgend lijden. Niet voor de jongeren: er wordt niet veel te raden overgelaten. — De Familie Roquevillard is een pleidooi voor het hechte, christelijke gezin, dat hier door de wandaden van een zoon wordt bedreigd. De tendenz is uitstekend en de roman is geschikt voor rijpere lezers — De Witte Pauw eenigszins gepassioneerd verhaal van een wuft meisje, dat speelt met de liefde en wordt gestraft. Zijne twee voornaamste boeken zijn Als ons de Oogen opengaan, is een pleidooi tegen echtscheiding en vrije liefde. Voor ouderen — Uit den Strijd des Levens {La Peur de Vivre) kan ongeveer iedereen lezen ; het bevat heilzame lessen voor jonge meisjes, die slechts wenschen te huwen om een vrij en goed leventje te hebben en tegen offer en plicht opzien — Her

Sluiten