Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

VERTAALDE WERKEN

CARPENTIER (George). Fransch.

De beroemde bokser schreef of liet schrijven Mijn Loopbaan als Bokser. Men leert hierin den beoefenaar van die barbarensport kennen als een goed en liefhebbend zoon. Wie belang stelt in dat soort menschen, leze het boek.

CARRION (Miguel Ramos). Spaansch.

Zarzamna, verhaal van een mismaakten, verliefden seminarist Afgekeurd; 't is al te Spaansch.

CARTER (T.) Engelsch.

Verhalen uit Shakespeare. Zij bevatten: De Koopman van Venetië; Koning Lear ; Het Winterverhaal; Hamlet; Naar het U behaagt; Macbeth; Een Midzomernachtsdroom; Julius Caesar; Een Komedie vol Vergissingen; Romeo en Julia; De Storm.

Als ze de menschen opwekken om met de meesterwerken van Shakespeare zelf kennis te maken, doen ze goed.

CASANOVA DE SEINGALT (Jean Jacques) 1725-1803.

Zijne Levensherinneringen, het uitermate scabreuze verhaal van zijn avontuurlijk en schandalig zwerversleven, staat op den Index (1834.)

CASTLE (Egerton) 1858—1920. Engelsch.

Hij was een tooneelschrijver, en samen met zijn vrouw, Agnes (Sweetman) overleden in 1922, componeerde hij romans.

Als de Jeugd eens Wist, lichtzinnige avonturen en intrigues aan een koninklijk hof; voorbehouden. — De Zwerver, een eigenaardig, maar toch ook wel aardig verhaal.

CERVANTES (Savedra de) 1546—1616. Spaansch.

Wereldberoemd werd hij door zijn hekeling der in zwang zijnde avonturen-romans van dolende ridders: Don Quichotte de la Mancha, een boek dat niets van zijn aantrekkelijkheid heeft verloren. Voor de jongeren bestaan jeugdedities. Van zijn „Novelas ejemplares" werden er ook eenige vertaald. Zij zijn niet onaardig, maar voor moderne lezers meer curiosa dan boeiend. Preciosa, het Zigeunermeisje — De Historie van CriSQstomo en Marcella.

CHAMPOL. Fransch.

Onder dezen schuilnaam schreef graaf Lagrèze (overl. 1918) vele verhalen, die elkeen kan lezen. Vertaald is Roeping, een mooi en katholiek boek.

Sluiten