Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

199

CHATZOPOULOS. Grieksch.

Verhalen van de Bergen. Om de weinig bekende Grieksche omgeving zijn deze allereenvoudigste verhalen niet oninteressant — Terugkeer, dramatischer dan het voorgaande en fijn van uitbeelding.

CHAUCER (Geoffrey) 1340—1400. Engelsch.

Deze groote Engelsche dichter heeft een onsterfelijk meesterstukje geschreven The Canterbury Tales (De Canterbury vertellingen), vertellingen waarmede pelgrims, die op weg zijn naar het graf van Thomas a Becket, elkaar den tijd korten. Zij zijn in den trant soms van de vertellingen der Decamerone en men kan ze niét gebruiken als gewone lectuur; daarvoor zijn ze wel eens wat te scabreus.

CHESTERTON (Gilbert Keith) 1874. Engelsch.

Werd geboren te Kensington, studeerde aan de „Slade School of Art" en ging in de journalistiek. Hij schreef schoone hartelijke gedichten. De bekende essays, waarin onder veel schijn van paradoxen groote waarheden liggen verborgen:

Heretics —1 Orthodoxy (ook vertaald) — Verder de geestige en vernuftige verhalen Waar is Donderdag ? — Avonturen van pater Brown. Een zeer origineele detective roman. De schrijver is sinds een paar jaren katholiek.

CHRISTALLER (Helena) 1872. Duitsch.

Van deze schrijfster, bekend door haar grooten roman der „heilige liefde", Franciscus van Assisie en Sint Clara, werd vertaald Ruth's Huwelijk, dat ongelukkig is door haar jalouzie en later, als zij tot inkeer komt, verbetert. Goed.

CHRIST (Joannes). Duitsch.

Krijgsherinneringen van een Veteraan. Uit den oorlog van '70. Iedereen kan deze boeiende vertelling lezen.

CHURCH (A. J.). Engelsch.

Vertéllingen van Homerus in den geest van Cunningham en Carter. Zij zijn genomen uit Odyssee en Ilias. Ook voor jeugdige lezers.

CLARKE (Isabel C). Engelsch.

Een goede katholieke schrijfster: Kinderen van Eva — De geheime Citadel zijn twee stevige tendenzverhalen tegen het gemengde huwelijk.

Sluiten