Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

201

zijn vermogen aan een niets-doenden neef op voorwaarde dat hij een opvallend grooten diamant zal dragen. Het ding wordt gestolen en de eigenaar moet hem zoeken, ofschoon hij hem liever kwijt was. Er komen een paar aanwijzingen in voor naar vrouwen van den zelfkant, dos niet voor de jeugd.

CONAN (Doyle) zie Doyle.

CONNOR (Ralph). Amerika.

Schuilnaam van Charles William Gordon, die als protestantse!» geestelijke verhalen schreef met godsdienstige strekking.

Van Strijden en Overwinnen — De Hemelloods — De Goudzoeker. Voor protestantsch-christelijke kringen.

CONNOR—LEIGHTON (Marv). Engelsch.

Het Geheim van Deep Deen House. De eene zuster tracht de andere van haar erfenis te berooven, te verhinderen dat zij in 't huwelijk treedt. De deugd wordt beloond.

CONRAD (Joseph) 1857—1924. Engelsch.

Hij heette Feodor Josef Conrad Korzeniowski, werd uit Poolsche oudersin de Ukrainegeboren. Op 17 jarigen leertijd kwam hij in Engeland. Hij was zeeman en in zijn verhalen speelt het zeeleven bijna altijd een groote rol. Van hem werden vertaald Chance — Jeugd, twee boeken voor volwassen lezers en Hef Har f der Duisternis, vreeselijk verhaal van een Duitschen natuuronderzoeker, die in de wildernis zijn dierlijke lust en wreedheid zoekt te verzadigen. Het Is een verhaal van ontzettende verwildering en, ofschoon op kiesche wijze verteld, moet het toch voorbehouden blijven voor ontwikkelde lezers. Niet het verhaal maar de beschrijving der ontzagwekkende wildernis is de hoofdzaak.

CONSTANT (Benjamin) 1766—1830. Fransch.

Leidde een leven van vele en dikwijls weinig stichtende avonturen. Men meent dat zijn roman Adolphe voor een groot deel autobiographisch is. Het geeft een lamentabel maar scherp zielkundig verhaal van twee menschen. die door schuldige liefde tot elkaar getrokken worden. Het boek is zéér voorbehouden.

CONWAY (Hugh). Engelsch.

Teruggeroepen — Levend of Dood ?

Twee geschikte verhalen van den eens zoo populairen schrijver.

Sluiten