Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

VERTAALDE WERKEN

COOPER (James Fenimore) 1789—1841. Amerik.

Hij was zeeman, daarna farmer en begon eensklaps op dertigjarigen leeftijd te schrijven. Men beschouwt, geheel ten onrechte, zijn boeken als jongensboeken, hetgeen stellig niet de bedoeling was van den schrijver. Maar aan dit begrip 'werd voedsel gegeven door het feit dat men er veel uitgaven van bezorgde voor de jeugd door weglating en wijziging van sommige passages. Van het verwijt dat hem eens trof dat zijn Indianen meer personen der verbeelding dan van de werkelijkheid waren, is men ook allengs moeten terugkomen. Zijn beste werken zijn ongetwijfeld

Lederkous — De Oude Trapper — Padvinder — Wilddooder ■— en, niet te vergeten: De laatste der Mohikanen.'

Hij schreef ook vertellingen uit het leven ter zee: De Loods (van den zeeroover Paul Jones) •— De Roode Vrijbuiter ,— Het Waterspook, voor ons interessant omdat het speelt in het begin der 18de eeuw toen de Nederlanders de baas waren in Nieuw-Amsterdam (New-York.)

COPPÉE (Francois) 1842—1908. Fransch.

Bekend dichter en romanschrijver. Na zijn terugkeer tot het katholieke geloof schreef hij het mooie boek:

De Zegen van het Lijden. Een van zijn vroegere novellen is nog altijd populair : Henriette: behoorlijke lectuur is het heelemaal niet, want het is een stille vergoelijking van een verboden verhouding tusschen een zoon van goeden huize en een naaistertje.

Zijn Contes pour les Jours de Fêtes, zijn uitstekend en zijn Herinneringen van een Parijzenaar kan ieder volwassene lezen — De Schuldige en De Medeminnaressen doet men best te laten liggen.

CORELLI (Marie) 1864-1924. Engelsch.

Een onbeteugelde phantasie, neiging tot ongezonde mystiek, heftige afkeer van de katholieken en daarbij een groote schrijfvaardigheid bij een uiterste lichtvaardigheid om over alles den staf te breken wat zij niet kent. Deze vrouw is een der gevaarlijkste schrijfsters en het verdient aanbeveling al haar werk uit de gewone bibliotheken verwijderd te houden. De paar min of meer onschuldige boeken, die zij schreef, zijn niet waard dat men daarvoor het gevaar loopt het heele werk van Corelli te introduceeren.

Sluiten