Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

203

Mijn Wonderlijke Vrouw is een bespotting van de tot het uiterste geëmancipeerde vrouw. In dit boek staat niets verkeerds. Hetzelfde kan worden gezegd van Een Visioen van den Millionair, een hekeling van de hardvochtige rijken — De geheime Macht is een dwaas phantastisch gedoe met radio-stralen en bommen — Innocentia, een dwaze verliefdheid van een hysterisch meisje op een dooden voorvader en de gevolgen van die gril — De Koningskroon, vol domme godsdienstige theorieën — Wereldlijke Macht, vinnig anti-katholiek — De Strijder is een godslasterlijk boek — De Ware Christen is zoo christenvijandelijk als maar mogelijk is — De Schat des Hemels uiterlijk minder gevaarlijk, maar daarom niet minder een verkeerd boek — De Smarten van Satan verdient eene noot als het voorgaande werk — Liefde lang Geleden, kleinere verhalen, waaronder een onbehoorlijke kloostergeschiedenis — De jonge Diana, een vier-en-veertig jarige, die een verjongingskuur ondergaat, flauw maar niet

aanstootelijk — Thelma, een van haar beste en meest onberispelijke werken

Een Roman uit twee Werelden, fantasmagorie, niet vrij van theosofie en spiritisme. Haar anti-christelijke romans vallen onder de bepalingen der boeken wet.

COSTER (Charles de) 1827-79. Fransch.

Belg van geboorte; schreef zijn verhalen, die getuigen van een goede kennis der middeleeuwsche letterkunde, in het Fransch. Vertaald werden:

De Legende en de heldhaftige en vroolijke Avonturen van Uylenspiegel en Lamme Goedzak is nogal anti-clericaal — Uit zijn Brabantsche Vertelsels kennen wij Braf de Profeethond, dat voor rijpere lezers bruikbaar is, evenals De Huwelijksreis.

COULEVAIN (Pierre de). Fransch.

Zij overleed in 1913. Haar eigen naam was Mejuffr. Favre. Haar boeken zijn goed geschreven en maken oppervlakkig gelezen den indruk van degelijkheid, waardoor haar onjuiste denkbeelden nog gemakkelijker ingang vinden. Amerikaansche Adel is een goedgeslaagde safire — Een moderne Eva, felle hekeling der Amerikaansche vrouw, waarin zij niets vindt dan egoïsme, zinnelijkheid en andere ondeugden — Op den Tak, reisindrukken van eene vrouw, die van hotel tot hotel zwerft (zooals de schrijfster ook deed) en 't spiritisme bewondert — Her onbekende Eiland, indrukken uit Engeland. Voor nadenkende lezers, die zich moeite geven wat op te letten, kunnen deze boeken er door. Op den Tak het minst — Le Roman Merveiüeux (ik weet niet of die vertaald is) kwam in 1915 op den Index. Een laf en hatelijk pamflet tegen het catholicisme.

COURTHS-MAHLER (Hedwig) 1867. Duitsch.

Zij schreef zich schatrijk. Haar romans vullen dan ook de lees-

Sluiten