Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

VERTAALDE WERKEN

bibliotheken en worden verslonden. Een paar jaren geleden werd er eensklaps heftig tegen haar te velde getrokken omdat zij geen kunst schiep. Dat weet zij zelf waarschijnlijk ook wel, maar tevens dat het volk het precies zoo wenscht als zij het voorzet. Romantisch, nobele graven en baronnen, geflankeerd door deugnieten; arme edelaardige meisjes, die boven haar stand huwen als belooning der deugd, en bovendien, zij laat haar romans zoo goed als altijd gelukkig eindigen. Zij brengt er wel eens een onecht kind bij te pas, een echtscheiding, natuurlijk onkatholieke opvatting van het huwelijk, maar ergerlijk is zij niet. Dus over het algemeen tamelijk onschuldig, maar niet goed als lectuur om te verslinden in plaats van te gebruiken als lichtere ontspanning.

Uw Broeders Vrouw, gevallen van verliefdheid en moreele wanorde. Niet voor iedereen — In het Beukenbosch <— Kathe van den Schout — Wat heb ik gedaan ? — U behoort mijn Hart, allemaal gewone liefdesgeschiedenissen en behoorlijk ■— Uit het tweede Huwelijk, echtscheiding ■—; Zijn Kind, een onecht kind door zijn vrouw liefdevol aangenomen — Winifred, de Pelskoningin, schuldige liefde en meineed; over het laatste veel berouw, over het eerste wordt geen woord gerept ■— Op Vreemden Bodem, een artistiek meisje gehuwd in burgerlijke familie, scheiding en geluk in nieuw huwelijk — Met de Linkerhand Getrouwd, van een edelaardige gouvernante, die den vader van haar pupil trouwt en van valsche familie, die haar leven verbittert. — Liselotte's Huwelijk, ongelukkige echt, die later in orde komt — Gebrandmerkt, gouvernante, onder de valsche beschuldiging, die haar vader onteerde, gerehabiliteerd en schitterend getrouwd — De mooie Californische — Ben onbeminde Vrouw enz. enz. Het komt alles op hetzelfde neer. Liane Reinhotd is wat anders van structuur en inhoud. Volwassenen zal de lectuur van CM. niet deren. Voor de jeugd is zij niet.

CRAWFORD (Frands Marion) 1854—1909. Amerik.

Zoon van een Amerikaanschen beeldhouwer, werd geboren te Rome en ging later over tot de katholieke kerk. De boeken die wij van hem kennen in vertaling, zijn geschikt voor grootere lezers:

De Kinderen van den Koning — Via Crucia (uit de kruistochten) —■ Zijt gij dan de Erfgenaam — Paul, Patoff.

CREW (David). Amerik.

Ongebreideld de geschiedenis van een paard, dat gevangen, de vrijheid terug wint. Mooi verteld. Niet voor de jeugd.

Sluiten