Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

VERTAALDE WERKEN

en gaat niet op. Eén ding is waar, de meeste boeken van Curwood lijken iets op elkaar. Men doet verkeerd de boeken van Curwood te beschouwen als jongensboeken, daarvoor komt er te veel in van liefde en ook de geslachtelijke aantrekking der dieren wordt te veel naar voren gebracht, vooral in Bliksemflits.

Als boeken voor jongens kan men gebruiken; John Keith's Misdaad — De Goudjagers — De Wotfsjager. De overige zijn voor oudere lezers: Kazan de Wolfshond ~ De Zoon pan Kazan — Uit het Land van Kazan —• Thor de Beer — Marge O Doone — De Bloem van het Noorden — De Eer van het Sneeuwland — De Vrouw en het Paradijs, alle vier vol liefde en romantiek i* Isobel, ook zoo — Nada's Redding, wat vreemde Godsbegrippen — De Gouden Strik — Wapi, de Walrus — Het vlammende Woud — Het stille Dal — De Eer van het Volk — De Goudvallei — Alaska — Philips Steele — Op het Onheilspad zijn allemaal, gelijk wij zeiden voor oudere lezers en niet voor de jeugd. — De Moed van Kapitein Plrnn is een tamelijk prulletje.

DAHL (Jones). Noorsch.

Cargadoor Sahl, geschiedenis van een nobelen, door het volk vereerden man, wiens vrouwtje wat ijverzuchtig was. De lezers moeten er rekening mee houden dat Sahl een godsdienst op eigen gelegenheid zich heeft gefabriceerd.

DAHN (Felix) 1834-1912. Duitsch. Zijn grootste verdiensten heeft hij door wetenschappelijke, juridisch-historische publicaties. Zijne „manier" van schrijven is onuitstaanbaar. Zijn beste werk, dat het minst is vergeten, heet

De Strijd om Rome, paus Silverius wordt even voor moordenaar en meineedige uitgemaakt — Juliaan de Afvallige, gelijkt een mislukte karakterteekening van Juliaan en is anti-christelijk. — Zijn er Goden, waarop het antwoord van een monnik luidt: neen, geen goden der heidenen en geen God der Christenen. In FeUdtas wordt paus Liberius voorgesteld als een schrift-vervalscher. Kortom, waar Dahn er kans toe ziet laat hij zijn katholieken-vijandige gezindheid den vrijen teugel. Zijn werk is ernstig voorbehouden.

DAN RIT zie Drianr. DARRINGTON (Alb.). Engelsch.

De Radiumduivel, onschuldig maar niet veel zaaks.

DANTE (Ahghieri) 1265—1321. Italiaansch.

De dichter van het wereldberoemde gedicht Commedia (door het nageslacht „divina" genoemd). Het is de gang des dichters door Vergilius en Beatrice geleid, door Hel, Vagevuur en Paradijs.

Sluiten