Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

207"

Men neme als vertaling die van A. S. Kok, of Mr. J. Bohl, of A. van Delft, of de nieuwste van pater Kops. Zijn Vira Nuova — Het Nieuwe Leven, werd goed vertaald door N. van Suchtelen. Wie de lezing van Dante wil ondernemen, doet verstandig zich voor te bereiden door het schoone en leerzame boek van B. H. Molkenboer: Dante. Men vroeg ons dikwijls wie Dante mag lezen? Eri wij antwoorden: iedereen. Want wie rijp en ernstig genoeg is om zulk eene lectuur te beginnen en voort te zetten, toont daardoor reeds dat hij er op berekend is.

DARVILLE (Lucien). Fransch.

Schuilnaam van Lucien Pucel. Hij is in 1917 overleden en al de boeken, welke op zijn naam staan kan men gerust iedereen in handen geven. Vertaald werd Een noodlottig Schot.

DAUJDET (Alphonse) 1840—1897. Fransch.

Heeft een groot aantal boeken geschreven, die van zeer uit~ eenloopend gehalte zijn. De geestige satyren:

Tartarin op de Alpen is vrijwel onschuldig — Tartarin de Leeuwenjager is het minder, vooral waar de schrijver de ontmoeting vertelt van Tartarin en een Moorsche danseres; voor volwassenen is het echter geschikt — Nonmap Roumestan, met hier en daar een pijltje tegen den godsdienst — De Nabob is ook al niet eerbiedig op het punt van religie — Maar Sapho keuren wij liefst af om de zwoelheid, die er heerscht — Jack, de geschiedenis van een door zijn moeder verwaarloosden zoon, is voor rijpere lezers geschikt. — Koningen in Ballingschap, een politiek pamflet — Froment en Risler, schets van Parijsche zeden; een massa echtbreuken — De Kostwinner — Een Jongensleven, veelal herinneringen uit schrijvers jeugd.

DAUTHENDEY (Elisabeth). Duitsch. Een slachtoffer der filozofie van Nietsche. Van haar werd vertaald;

Ooer de nieuwe Vrouw en haar Liefde. Dit boek deugt niet; trouwens geen enkele van haar boeken.

DAUTHENDEY (Max) 1867. Duitsch.

Een geestverwant van Dehmel (zie aldaar) over wiens werk wij niet anders kunnen oordeelen dan door het hartgrondig te veroordeelen.

DAWSON (A. J.). Amerik.

Jan, de zoon van Finn. Dit hondenboek heeft veel moois; maar .... men

Sluiten