Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

211

„telenergische concentratie" gevonden en dooden op een afstand van vele mijlen. Het hoofdidee is: de wereld behoort aan de Engelschen en daar moeten de Duitschers voor oppassen. Er is geen aanmerking te maken op dit verbeeldingswerk.

DÖRFLER (Peter). Duitsch. Katholieke schrijver van wien eenige prachtige boeken werden vertaald:

Toen Moeder nog Leefde — Het Geheim van den Visch, uit de eerste tijden des Christendoms. Voor allen. — Stomme Zonde,'voor volwassenen.

DORNAU (E. von) 1866. Duitsch. Onder dezen deknaam schreef de Freifrau Charlotte Schauroth goede en vriendelijke, of ernstige boeken b.v.: Das Licht, tegen de emancipatie der vrouw. Vertaald: Lastige Loges. Voor allen.

DOSE (Johannes) 1860. Duitsch.

Hij heeft historische romans geschreven, die den strijd tusschen Sleeswijk—Holsteiners en Denen uitbeelden of grijpen in het leven van Luther.

De Vriendin van Dokter Luther ~ De Zoon zijner Moeder — De Held van Wittenburg, welke boeken wij overlaten aan protestantschen lezerskring.

DOSTOJEVSKI (Fedor M.) 1821-1881. Rus.

Eerst in de laatste vijftien jaren drong de beteekenis van Dostojevski door in West-Europa. En in die laatste jaren, sinds er meer belangstelling kwam in geestelijk leven, werd deze Russische schrijver boven mate en verdienste gevierd. Het was of men in hem den eersten en eenigen Christen ontdekte, ofschoon hij er in werkelijkheid menige zonderünge opvatting op na houdt.

Men beschouwt hem als een der grootste Russische literatoren, maar moet toch toegeven dat zijn romans vaak uit de voegen vallen; door ellenlange digressies, redeneeringen en beschouwingen den lezer op een harde proef stellen. Ook is het alsof men in zijn romans de sporen van zijn ziekte, epilepsie, kan aanwijzen. Hij werd als samenzweerder ter dood veroordeeld, kreeg genade op het schavot (de doorgestane spanning maakte van hem een epilepticus) werd verbannen naar Siberië tot 1854. Hij huwde tweemaal. Vlucht voor zijn schuldeischers en zwerft

Sluiten