Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

VERTAALDE WERKEN

ziek en arm door Europa. In dezen tijd komen zijn grootste werken tot stand. In 1871 is hij terug in Rusland en sterft daar in 1881. Zijne begrafenis werd een geweldige huldebetooging. Wie Dostojevski in eens wil kennen, en op zijn best, leze;

De Gebroeders Karamazow. De eene broeder is een krachtmensch, de andere een materialist, de derde een vriendelijke en geduldige lijder. Het is een wreed en ruw boek, maar het schijnt een treffend beeld te geven van de Russische wereld. Voor ontwikkelde lezers.

In 1846 maakte hij reeds opgang met Arme Menschen. vriendschap tusschen een armen klerk en een veracht meisje. — Oompje's Droom, een overdreven humoristische karikatuur. —> Het Landgoed Stepantikowo en zijn Bewoners, hoe een huisonderwijzer over allen regeert, door sommigen gehaat maar gevreesd, door anderen als een heilige vereerd wordt. — Uit het Doodenhuis, de martelingen van Siberië — Booze Geesten (of: Demonen) — De Vernederden (De Vernederden en Beleedigden) — De Idioot De Dubbelganger, alle vol verwarring, zeer ongelijk van bladzijde tot bladzijde, — Schuld en Boete. van een student, die een moord beging om zijn familie uit de armoede te trekken; hij komt tot berouw en boete, als in hem de liefde ontwaakt voor een arm meisje.

Van al de genoemde boeken durven wij voor ontwikkelde lezers geen enkel afkeuren, omdat overal de schrijver zich toont als een nobel mensch-met edele bedoelingen. Maar, het moet gezegd, er groeit onkruid tusschen de tarwe, en wie dat niet kan onderscheiden moet van dien akker afblijven. In dat geval kan menig boek van Dostojevski veel schade berokkenen.

DORLETTE LINDBERG (Elsa), zie Lindberg.

DOYLE (Arthur Conan) 1859. Engelsch.

Werd geboren te Edinburgh, waar hij zijne studie voor geneesheer voltooide. Als student begon hij reeds te schrijven en in 1888 trok hij de aandacht door:

De Avonturen van Micah Clarke, een goed maar gewoon boek. Een paar \ jaren later trad hij op als de uitvinder van een bepaald soort lectuur: de detective-roman; en hij schiep het type Sherlock Holmes. Verschenen zijn in een zeven of achttal bundels De Avonturen van Sherlock Holmes.

Het is niet goed mogelijk over al deze verhalen iets afzonderlijks te zeggen, want het komt feitelijk allemaal op hetzelfde neer. Op den duur wordt de lezing ietwat eentonig. Wie

Sluiten