Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

VERTAALDE WERKEN

Hann Kluth, is een tamelijk platte verleidingsgeschiedenis. Twee broers omfladderen met slechte bedoelingen hun pleegzuster. Slecht.

ENNERY (Adolphe-Philippe d*) 1811—1899. Fransch. Hij schreef alleen en met hulp van anderen, evenals Scribe, een onafzienbare reeks tooneelstukken. En van sommige stukken maakte hij dan weer romans o. a.: De Weezen. Het gevoel ligt er zoo dik op dat gevoelige menschen bij het lezen hun zakdoek wel in de hand mogen houden.

ERCKMANN—Chatrian. Fransch.

Dit is de samenkoppeling der namen van twee auteurs, die tot 1889 broederlijk samenwerkten. Erckmann leefde van 1822— 1899 en Chatrian van 1826—1890. Dat de Franschen hen te anti-militaristisch vonden, deert niet. Maar zij zijn ook hier en daar een beetje anti-katholiek en wat socialerig. Vriend Fritz — De Loteüng van 1813 — Waferfoo, zijn bijna onberispelijk — Joffer Thereza, is te revolutionair — De twee Broeders, antigodsdienstig —

— De man uit het Volk, •valt ook niet te roemen — De Invasie aan 1814

— De Blokkade enz. kan men niet iedereen zonder onderscheid in handen geven. — De Conpdentiën van een Klarinetspeler, drie vertellingen waarin het nogal grof toe gaat.

ERICHSEN (Erich). Deensch.

De Stomme Deen, een boek vol ontzetting. Wat de Deen voelde ondervond en dacht vóór, tijdens en na den oorlog. Voor volwassen lezers,

ERMITE (Pierre 1') 1863. Fransch. Schuilnaam van pastoor Loutil. Hij heeft zijn vaardige pen gebruikt voor het apostolaat onder het volk. Dat hij schrijverstalent heeft, bewijst wel het feit dat zijn roman La grande Amie door de Académie werd bekroond.

Zijn Liefde — Failliet — Zoon Buffel. Kinderlectuur is het niet; zeker niet het tweede, dat ook niet in handen van grootere meisjes en jongens hoort.

ERNST (Otto) 1862. Duitsch. Schuilnaam van den onderwijzer O, E. Schmidt, die met veel humor vertelt.

In Asmus Sempers Jeugd — Asmus Semper als Jongeling vertelt hij van de ontwikkeling van een kind uit arbeiderskringen (veel autobiografisch). Daarbij kwam nog Asmus Semper als Man, die door den oorlog zijn geestelijk evenwicht verliest. Evenals in de beide voorgaande deelen, ontmoeten wij ook hier

Sluiten