Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228

VERTAALDE WERKEN

den menschen op te dringen. Alles saamgenomen bestaat er wellicht geen weerzinwekkender schrijver dan deze Anatole Frfcnce. Quidquid tetigit foedavit: alles, wat hij aanraakte, heeft hij bezoedeld.

In Noces Cocrinthiennes. lucht hij zijn haat tegen het Christendom — in Thaïs verheerlijkt hij al de zonden des vleezes — in Le Jardin d'Epicure, is hij van een aanstellerig scepticisme — L' Orme da Mail, een hekeling der geestelijkheid — Sar Ia Piette Blanche, verheft hij het socialisme boven het Christendom, waarvoor het in de toekomst-maatschappij in de plaats zal komen — in Vie de Jeanne d Are, besmeurt hij deze reine en heldhaftige maagd — ift f Ile des Pingoatns — La Révolte des Anges — Les Dieox ont Soif, is hij van een bruut-arrogante aanmatiging tegenover God en godsdienst en tevens van een wellustigheid, die een aap kan doen blozen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat Anatole France (die met zijn eigen naam heet Anatole Francois Thibault) met al zijn werken (opera omnia, dus niet alleen zijn romans) bij decreet van 31 Mei 1922 op den Index werd geplaatst. Als geheel onschuldig, zal men van deze algemeene veroordeeling wel mogen uitsluiten De Misdaad van Sylvesier Bonnard. Er zijn van zijn werken verschillende reeds vertaald in het Nederlandsen en nu, na zijn dood, zullen er nog wel meer volgen. Men zij dus gewaarschuwd; en late zich door den Nobel-prijs, dien hij in 1921 ontving, niet biologeeren.

FRANCES (José). Spaansch.

De Dans des Harten, van een rijk meisje, dat trouwt met een tooneelspeler, die haar dwingt de planken te betreden en er alle mogelijke liefjes op nahoudt. Zij gaat van hem weg en is toch nog wanhopig als zij verneemt dat hij in een café chantant bij een twist is doodgeschoten. Het is een tragische historie, waarbij koele lezers waarschijnlijk hardop zullen lachen, zoo bombastisch drukken de menschen hun gevoelens uit. Bovendien een zéér zinnelijk boek, dat voor de meesten verkeerd en voor allen niets waardig is.

FRANKE (Elisabeth) 1881. Duitsch.

Het groote, stille Licht, is geheel in protestantschen geest, maar wij bewonderen wat dit innig godsdienstige boek aan levenswil en onderwerping leert. Andere vertaalde boeken van deze schrijfster, als: Ben Schaapje van Jezus — Wie zegt het hun aan ? zijn voor ons niet geschikt.

FRANZOS (Karei Emil) 1848-1905. Duitsch.

Een joodsch schrijver, die cultuurteekeningen gaf uit Galizië, de

Sluiten