Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

VERTAALDE WERKEN

GARBORG (Arne) 1851. Noorsch.

Hij was in zijn jeugd een eenigszins dweepend vroom man, maar sloeg over tot het uiterste radicalisme op elk gebied. Zijn romans zijn brutaal realistisch en wij keuren ze af:

Boerenstudenten _ De Ver/oren Vader, dat is God. dien hij verloren heeft Het boek van schrijver's twijfelen. - Bij Moeder Thuis, de geschiedenis van een arm meisje, dat door de omstandigheden afgesloten wordt van alle geluk Met zijne vrouw Hulda schreef hij Buiten de Bergen, een dagboek over de jaren, die zij in de bergen doorbrachten. Ook al niet aan te bevelen.

GARBORG (Hulda). Noorsch.

De vrouw van Arne Garborg. Van haar werd vertaald Eli, een slecht boek. dat alleen toont hoe diep menschen kunnen zinken, die van godsdienst en moraal niet willen weten. De Strijd om de Zon, vervolg op Eli. niet zoo brutaal maar doodelijk vervelend.

GAUTIER (Judith) 1850-1917. Fransch. Dochter van Theophile G, huwde met en scheidde weer van den dichter Catulle Mendès. Zij kende vele oostersche talen en was eene niet-christelijke vrouw. Bekend zijn bij ons Gedenkschriften van een Witten Olifant', onschuldig.

GERSTACKER (Friedrich) 1816-72. Duitsch. Schreef na verscheiden reizen door Amerika verscheiden romans a la Cooper en Sealsfield. Ze zijn dikwijls heel leuk, maar nooit diep. In Naar Amerika vertelt hij van het leven der landverhuizers, hun vergeefsch zoeken naar werk, enz. Zijn reisbeschrijvingen staan achter bij zijn verhalen, zijn minder geestig en opgewekt.

GEYERSTAM (Gustaf of) 1858-1909. Zweedsch.

Kenmerkte zich in zijn eerste periode door realistische novellen en romans en neigde later tot een onklaar mysticisme. Tegenover al zijn boeken, die voor een groot gedeelte in onze taal ii}n overgebracht, past een voorzichtig voorbehoud. Als voorbehouden noemen wij: Gevaarlijke Machten — Wraak — Afgunst — Liefdestrijd (of Zielestrijd) — Her Boek van klein Broertje. Minder behoedzaamheid is noodig bij Mijn Jongens — Karins Droom ~ Een Liefde — Zegepraal.

Sluiten