Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

VERTAALDE WERKEN

Faust op den Index staat? Dat is niet het geval, wat echter niet wegneemt dat het een werk is van een geheel onzuivere wereld- en levensbeschouwing, van sarcasme en ironie met alles, van een koele en koude scepsis. Zij die aan literatuurstudie doen of andere ontwikkelde menschen kunnen zich de lezing veroorloven, maar het is geen boek dat men opneemt in een gewone leesbibliotheek.

GOGOL (Nicolaz Wassiljewitsj) 1809—1852. Rus.

Van dezen schrijver kennen wij vertaald: het aardige blijspel De Revisor; het zielige, ontroerende De Mantel en zijn meesterwerk Doode Zielen, dat zijn de lijfeigenen op de Russische landgoederen, die, ofschoon overleden, door den eigenaar in zijn opgave aan den staat toch worden meegeteld uit overwegingen van eigenbelang. Al deze boeken zijn voor volwassenen.

GOLDSMITH (Oliver) 1738-1774. Engelsch.

Studeerde in de geneeskunde, o.a. ook te Leiden, reisde door Europa en begon op twintig-jarigen leeftijd te schrijven. Zijn geestige, klassiek geworden roman De Predikant van Wakefield werd vertaald, en verdient gelezen te worden.

GONCOURT (Edmond de) 1822-96. Fransch.

Met zijn broeder Jules (1830—70) werkte hij samen op historiografisch, kritisch, dramatisch en roman-gebied. Hun historisch werk o Ver de 18e Eeuw krioelt van bijzonderheden over gewoonten, kleeding, uitspraken van bekende personen en dalen af tot dikwijls zeer onstichtelijke details. Hun stijl is kunstmatig en gezocht. De romans, die zij schreven, verhalen van zieke, overspannen, singuliere, hysterische, immoreele personen, b.v. Elisa, de Deerne. Een boek dat wordt afgekeurd.

GORKI (Maxim) 1868. Rus.

Is de schuilnaam van A1 e x e i P e s c h k o w. Hij was een revolutionair, die na den mislukten opstand in 1905 Rusland verliet en zich vestigde in Frankrijk, waar hij bewonderd werd. Bij het uitbreken van den wereldoorlog keerde hij terug naar zijn vaderland, werd in 1919 lid van Sowjet en maakte sindsdien geen verkwikkelijk figuur.

In Mijn Jeugd en het vervolg Onder Vreemden vertelt hij zijn eigen leven, ■dat zeer avontuurlijk was. Dat zijn boeken voor ontwikkelde lezers. Voor de-

Sluiten