Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

235

zelfde lezers zijn ook de verhalen uit de laagste volkskringen, van schooiers, dieven, vagebonden en bedelaars: Barrevoeters — Slaven ~ In de Steppen. Het is natuurlijk geen verheffende lectuur; vol ondeugd, onverschilligheid of feilen geest van opstand. Zijn grootere romans zijn vrijwel mislukt en missen de levensechtheid van zijn schetsen uit het volk. De Politie-Spion is door de opstapeling van gruwelen en dierlijke passies een onleesbaar boek. Afgekeurd.

GRATH (Harold Mac). Engelsch.

De Man op den Bok, een onderhoudend liefdeshistorietje zonder pretentie; voor iedereen.

GRAVES (Armand). Engelsch.

De Geheimen van het Duitsche Ministerie van Oorlog — De Spionnendienst van den Generalen Staf. Deze onthullingen, waar of verzonnen, bevatten stof voor een paar honderd detective-romans. Voor de liefhebbers van dat genre.

GREEN (Anne Katharine). Engelsch.

Het Huis van de fluisterende Dennen, tamelijk gerekt, toch spannend — De Stem der Gerechtigheid, een detective-geschiedenis — De Hand en de Ring — De Geheime Kamer. Alle vier geven ontspanningslectuur, waar niets op te zeggen valt.

GREGORY (Jackson). Amerik.

Oog in Oog, voor volwassenen is dit boek goed. Het verhaal speelt zich af in de Mexlcaansche wildernis, tusschen een trotsch meisje, een onvervaarden jongeman en een oom, die om zijn ongehoorde eigenzinnigheid en de krasse middelen, die hij gebruikt om zijn zin door te drijven „de ouwe duivel" wordt genoemd. Het is een wild verhaal, vol ruwheid en vechten, maar met personen van geweldig karakter — De Ontstuimige heek diezelfde eigenschappen ongeveer.

GREINZ (Rudolf) 1866. Duitsch. Van dezen schrijver verscheen verleden jaar in vertaling:

Het Huwelijk van Frans Senn. Deze roman is een pleidooi voor de echtscheiding en toont ons den schrijver in eens in zijn ware gedaante. Hij is een vinnig anti-klerikaal. In zijn romans, waarvan wij geene vertaling kennen, Allerseelen pleit hij tegen het celibaat der priesters, in Stillen Nest, kraamt hij een verschrikkelijke schandaalgeschiedenis van een geestelijke uit. Het is verboden lectuur om de jammerlijke tendenzen.

GRÉVILLE (Henri) 1842—1902. Fransch.

Schuilnaam van Alice Durand-Fleury. Zij woonde geruimen tijd in Rusland en toen zij op dertig-jarigen leeftijd terugkeerde naar Frankrijk begon zij een lange reeks boeken te

Sluiten