Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

VERTAALDE WERKEN

HAY (Mary). Engelsch.

De Wintetkoningin, dat Is Elisabeth van Bohème gedurende haar Haagsch verblijf. Het boek zit vol amoureuze avontuurtjes en moet men liefst voorbehouden.

HEARN (Lafcadio) 1850—1904. Engelsch.

Zoon van een Ierschen dokter en een Grieksche moeder, v.erd professor in de letteren, liet zich naturaliseeren en dweept met het land en volk van Japan.

In Kokoro geeft hij levendige impressies van leven, gelooven en werken der Japanners.

Men voelt hierin reeds de bewondering van Hearn, die later zou overslaan tot eèn geringschatting van het christendom. Het boek geeft geen novellen, maar indrukken en waarnemingen. Voor ontwikkelde lezers, die over de Spencer-philosophie van den schrijver heen kunnen, is het bruikbaar.

HEDIN (Sven) 1865. Zweedsch. Een reiziger en onderzoeker, die mooie reisbeschrijvingen heeft geschreven.

Vertaald werden: Transhimalaja — GVer Land naar Indië. Jongere lezers vinden boeiende lectuur in de drie deelen Van Pool tot Pool.

HEER (Jakob Christoph) 1859. Duitsch.

In het waarlijk schoone, auto-biographische (vertaalde) boek foggeli vindt men inlichtingen over den schrijver, een DuitschZwitser. Hij was onderwijzer en leeraar, ging over naar de journalistiek en wijdde zich aan het schrijven van dorpsromans en novellen. Hij is sensationeel, teekent liefst het geweldige in natuur en leven, en zeer hartstochtelijk.

Aan Heilige Wateren, is de strijd der boeren tegen een ingenieur, die den loop van de wateren, welke dienen voor watertoevoer aan het dorp en die reeds vele slachtoffers maakte, wil verbeteren. Het is de strijd van het oude tegen het nieuwe. Een geestelijke stijft de boeren in hun bijgeloof. — De Koning van den Bernina. Door het ijveren van Markus Paltram wordt St. Morits een beroemd Kur-oord. Maar deze man door passie vervoerd, bezoedelt zich, moet zijne bruid opgeven en wordt een geweldig bergjager, die het Engadin bevrijdt van Napoleon's bemoeingen. — Felix Notvest, staat niet zoo hoog als de voorgaande. Een predikant wekt de boeren van zijn dorp op om het nieuwe te aanvaarden en hun dorp om te scheppen in een industrie-stadje, Waardoor armoede en achterlijkheid zullen verdwijnen. Al de boeken voor volwassen lezers.

Sluiten