Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

245

geheimzinnig te maken en van het eene avontuur naar het ander te leiden, 't Is een onmogelijk bedenksel, maar niet verkeerd. Voor jongeren niet.

HERGESHEIMER (Jos.). Engelsch. Deze duitsche of van oorsprong hollandsche schilder heeft geschreven

De Drie Zwarte Penny's, een familie-geschiedenis, over drie geslachten. Het is een voorbehouden boek om de ongeoorloofde liefdes, het flirten, de mondaine vrouwen, moderne huwelijksbegrippen. De schrijver had dit alles noodig om de verandering der verschillende geslachten scherp te doen uitkomen, maar het is er dan toch in elk geval aanwezig.

HERMANN (Georg) 1871. Duitsch. Schuilnaam van Georg Borchardt, een joodsch schrijver, die natuurgetrouw en met humor het leven der rijkste joden teekent in

Jetchen Gebert en het vervolg Henriette Jacoby. Het zijn voorbehouden boeken. Een misselijk boek is Kubinke, een schildering van onzedelijk leven, van een kappersjongen en zijn liefjes. Een inferieur boek. — De Nacht van dr. Hersfeld en Sneeuw kunnen evenmin voor ons behoorlijke lectuur worden geacht.

HERS (Anna). Duitsch.

Barbara Rens, kinderen doen afstand van hun levensgeluk wegens de zonde der ouders. Er zit toch iets in dit boek, dat een katholiek absoluut niet bevredigt. — Jozua Bronsveld, een katholieke jongen, opgevoed door een dominé. Het is voor katholieken geen lectuur.

HERTLING (L. M. von). Duitsch.

Weisskirchen, twist in een familie over een erfenis. Het is een goed katholiek boek met een beetje te veel militairisme.

HERZOG (Rudolf) 1869. Duitsch.

Is een tooneelschrijver met betrekkelijk weinig en een romanschrijver van veel grooter welslagen. Maar zijn boeken zijn lang niet alle lectuur voor iedereen.

De Adjudant, een hoflntrigue met immoreele bedrijven — Het groote Heimwee, onbeduidend boekje van een professor, die de passende vrouw zoekt en telkens misgrijpt. — Her Lied van alle Tijden, alle soorten van liefden en ongepaste dingen daarbij. — Mevrouw Optenberg en haar Jongens, een bruikbare oorlogsroman. — De Operettezangeres, het boek is goed, 'maar niet voor de jongeren. — Zonnige Jeugd, onkiesche gesprekken over modellen. — Jonge Liefde, is niet verkeerd. — Kameraden, officieren die samenwerken om mede te werken aan den opbouw van Dultschland. Eenige bladzijden over commu-

Sluiten