Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246

VERTAALDE WERKEN

nistische sletten, nogal vrij. — De Stoltenkamps en hun Vrouwen, niet kwaad maar erg chauvinistisch. — Gelukskinderen en Kort Geluk, zijn niet goed; het eerste is zelfs absoluut af te keuren. Voor groote menschen zijn: De Wïsfcorfens De Hanzeaten — De Neder-Rijners.

HESSE (Hermann) 1877. Duitsch.

Studeerde eerst voor predikant, ging daarna in den boekhandel en had zooveel succes met zijn boek Peter Camenzind dat hij zich uitsluitend aan de letteren kon wijden. Daarin verhaalt hij de ontwikkeling van een eenvoudigen jongen, die gaat studeeren en op zijn reis door Italië Sint Franciscus leert bewonderen. (Veel auto-biographisch). Hesse schreef zelf ook een leven van den Heilige.

Gerda (Gertrud) een bescheiden man durft zijn liefde niet verklaren en ziet zijn geliefde de vrouw worden van een wuft en opera-zanger. Na diens dood wordt hij de beschermende vriend der weduwe, maar blijft zwijgen. De boeken zijn rein en goed. Maar wat droomerig en eentonig. Menschen van vleesch en bloed teekent Hesse maar zelden. Hij is een dichter van schoonen eenvoud.

HEYKING (Elisabeth) 1861. Duitsch.

Met het eerstgenoemde boek trok zij dadelijk de aandacht.

Brieven, die Hem nooit Bereikten, gericht aan een gezant te Peking, die bi] den moord der gezanten in 1901 was gedood. Brieven van liefde en vol pessimisme. — De Dag van Anderen, is een bundel schetsen of novellen uit de diplomatieke wereld (De Dag van Anderen — Voorbij — Van een Hond en de Monroe-leer «—■ Het Geheim van den Amerikaan). Haar voornaamste diplomaten-roman Ille Mihi, moet ontwikkelden en ervaren lezers voorbehouden blijven. Aanbevelenswaarde lectuur is het niet.

HEYMAN (Robert) 1879. Duitsch.

Verschillende feuilletons, die hun graf hebben in de dagbladen.

Vertaald Een Liefdesdrama van Napoleon I, verhaalt van zijn verhouding met de schoone Poolsche, die zich uit vaderlandsliefde aan den heerscher offerde. Het is een zeer zinnelijk boek, dat men 't best doet niet te lezen. Wie van het historisch geval iets wil weten, vindt daarover genoeg in ernstige boeken.

HICHENS (Robert) 1864. Engelsch.

Journalist en romanschrijver. Hij trok de aandacht door den roman, die later voor het tooneel werd bewerkt,

De Tuin van Allah. Het verhaal speelt in de Afrikaansche woestijn. Een katholiek Engelsch meisje trouwt onwetend met een man. die later blijkt monnik

Sluiten