Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

249

HOPE (Anthony) 1863. Engelsch. Onder dezennaam werd Anthony Hope Hawkins bekend door zijn De Gevangene van Zenda, een mengsel van satyre en romantiek, van grappenmakerij en humor. Het is een soort filmwerk voor den geest.

Een beduidend Mensch, waarin een gewetenloos man en niet erg scrupuleuze vrouw optreden, is niet voor den eerste den beste. — De Geest van den Vijverv eene legende door eene verloofde gebruikt om een vriend te ontmoeten, van wien zij meer houdt en met wien zij ten slotte trouwt. Een overdreven romantisch dingetje.

HOUSMAN (Laurence) 1867. Engelsch.

De Schaapskooi, geschiedenis van een eigenaardige, door eene vrouw gestichte godsdienstige sectie. Om dê vreemde beschouwingen op religieus gebied is het boek verwerpelijk.

HOYT BRAINERD (Eleanor). Engelsch.

Levensdurf, prettig, onschuldig boek voor iedereen.

HUCH (Friedrich) 1873. Duitsch.

Pitt en Fox, over de uiteenloopende wijzen, waarop zij liefhebben, de gebroeders Pitt en Fox Sintrup en hun weinig respectabele vader. Het is werkelijk geen verkwikkelijk boek, en het verblijf in de wereld van die onklare en zinnelijke kerels werkt op niemand ten goede.

HUCH (Ricarda) 1864. Duitsch.

Een der eerste vrouwen die promoveerde in wijsbegeerte, was secretaresse der stadsbibliotheek en leerares, huwde met den geneesheer Cecconi. Zij is pessimistisch, dan weer van een uitgelaten vroolijkheid. Uit de Triomphsteeg, tot een geheel verwerkte schetsen van dieven, moordenaars, bedriegers en deernen eener volkswijk in een Italiaansche stad. Die levens zijn al niet opwekkend, en als er dan nog bijkomt het volkomen misverstand der schrijfster van het catholicisme, is er alle reden om dit boek af te keuren.

Het Leven is een korte Droom, ondergang van een koopmansfamilie; schuldige liefde. En als in de meeste harer boeken een heidensche levensopvatting. — De Zaak Deruga, over eene erfenis en beschuldiging van moord, is voorlezers, die de ironie kunnen verstaan en misschien genieten.

Over het algemeen zijn de boeken van Ricarda Huch voorbehouden lectuur voor ontwikkelde en ervaren lezers.

Sluiten