Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250

VERTAALDE WERKEN

HUDSON (William). Engelsch.

De schrijver is een reiziger en natuuronderzoeker.

In De Geheimzinnige Vrouw hoort hij van een vrouw, die in het woud heerscht over planten en dieren en voor «de de Indianen bang zijn. Hij gaat er op uit en vindt een mooi meisje, dat voor liefde wel toegankelijk Is. Het slot is tragisch, het verhaal lijkt een sprookje, maar niet voor de jeugd.

HUE (Gustave) 1873. Fransch.

Heeft eenige boeken geschreven, die geen aanbeveling verdienen. Maar boeiend en onberispelijk is zijn verhaal uit de Fransche Revolutie De Jagers van den Koning.

HUGO (Victor) 1802-1885. Fransch.

Een dichter van groot talent, van prachtige verbeelding, die hem echter niet zelden opjoeg tot delirium, van magnifieke beeldspraak en valsch vernuft, van schitterende woordkunst en fijn gevoel naast belachelijke en zinledige woordpralerij en valsch pathos. Over het Christendom schreef hij schoone bladzijden, hetgeen hem niet belette, elders en herhaaldelijk, het te belasteren. Zooals in Notre-Dame van Parijs, waarin een karikatuur van den priester. Het boek staat met name op den Index (1834) evenals de roman De Ellendigen (deer. 1864.) Dit laatste boek is een socialistisch heldendicht, verheerlijkt de revolutie, de ongehuwde moeder enz.

Het overige werk van Victor Hugo is te lezen door hen, die de gave des onderscheids goed bezitten en ontwikkeld genoeg zijn om zich door den profetischen toon van den dichter niet te laten overrompelen. Les Chatiments verdient beslist te worden afgekeurd.

HULL (E. M.) Engelsch.

Deze schrijfster is niet bang voor gedurfde tafereelen, als zij ons rondvoert door Japan, de achterbuurten van Parijs of het lichtzinnige leven der hoogere kringen, zooals zij doet in:

De Schaduw van het Oosten, en in De Sheik is zij wellicht niet al te realistisch in hare beschrijving, maar er hangt toch een zwoele atmosfeer over het verhaal van den Engelschman, die leeft in de woestijn als een Sheik en zich meester maakt van een trotsche Engelsche en haar volgens bedouinen-moraal tot de zijne maakt en haar trots temt, totdat zij beiden echt op elkaar verliefd worden. Voor gevoelige lezers is het minder geschikt.

HSHH

Sluiten