Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

251

HUME (Fcrgus). Engelsch.

Het Verloren Testament, is volmaakt onschuldig. — Het Meisje uit Malta, minder onschuldig wegens de echtbreuk — Het Geheimzinnig Genootschap — De Geheimzinnige Koningin, zijn eenvoudige, onschadelijke detective-verhalen.

HUNGERFORD (Margaret Wolfe) 1855—97. Engelsch.

Een Iersche romanschrijfster, die veel anoniem schreef of onder den naam „The Duchess."

De Dames Gr ace, is wel een humoristisch en met zijn knosrigen, menschenhatenden held, een karaktervol verhaal. — Chloe's Geheim, kan iedere volwassene lezen, maar het wemelt in dit boek van nare en onsympathieke karakters.

HURST (Fannie). Amerika. Schreef De Sloof, een moderne realistische roman. In een zeemanslogement werd zij geboren: vader onbekend en moeder stierf. Twaalf jaren trok de waardin partij van haar werkkracht, toen kwam zij als dienstbode in eene familie en werd moeder door den zoon des huizes. Zij besteedt het kind uit; woont samen met een huisknecht om dicht bij het kind te kunnen zijn, komt tenslotte bij een weduwnaar, wiens huisgezin zij opknapt. Een sloof, een goedigerd die alles met zich laat doen, maar van moraal of godsdienst geen flauw besef heeft. De teekening is uitstekend geslaagd; wellicht bedoelt de schrijfster te wijzen op het mensch-onwaardig bestaan van zulk een wezen ? Het is een boek, dat ernstig moet worden voorbehouden.

HUTCHINSON (Arthur. S. M.). Engelsch.

Werd geboren in Indië, liet de geneeskunst varen en besteedde zijn tijd en talent aan den roman. Een groot, niet geheel verdiend succes, had hij met

Als de Winter komt, een heel romantisch en sentimenteel verhaal van een goeden man, die de klappen krijgt. Het is volstrekt geen lectuur voor iedereen — De Gelukkige Held, een aantrekkelijk verhaal van een jongen wien alles ontgaat. Zijn geboorterecht, zijn fortuin, het meisje dat hij liefheeft. Niet voor jonge lezers — Burgerrecht wijst de vrouw op de taak, die zij in het gezin heeft te vervullen. Om hetgeen de kinderen overkomt wegens het ontbreken van toezicht der moeder, eenigszins voorbehouden, tenminste niet voor al te jeugdige lezers.

HUTCHINSON (E.) en GOODCHILD (G). Engelsch.

Het Recht tot Staken, aangrijpende geschiedenis; tegenover de stakers, staakt

Sluiten