Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

255

zien van het overdreven fantastische, zijn goed te noemen De Overwinnaars van het Goud — Dick Fann en de Radium/dieven — Met een Kwartje de Wereld rond — Vrijbuiter Triplex — Jud Allan, de Ridder der Duisternis — De Meester van de Blauwe Vlag — Miss Mousqueterr — Doctor Mystero — Sergeant Kordaat — Millionair tegen Wil en Dank — Naar het Land der Druzen,

JACOBS (William Wymark) 1863. Engelsch.

Ontleende zijn onderwerpen grootendeels aan het zeemansleven en vertelt met veel geest.

De Klippen Omzeild, een wereldreis om een vrouw. — Kapitein Bower'sBelofte — Humoristische Vertellingen — Tegen Wind en Stroom — Vijf Jaar onder Water, avonturen van een verliefden schipper. Het is alles aardige en onschadelijke ontspanningslectuur.

JACOBSEN (Jens) 1847-1885. Deensch.

Niels Lyhne, verhaal van een Deenschen landedelman, een zoekenden vrijdenker, die zich telkens het geluk, dat hij meent te hebben gevonden, ziet ontgaan. De karakter-analyse is scherp. Voor ontwikkelde lezers.

JACQUES (Norbert).

Dr' Marbuse, de Speler. Zie bijvoegsel.

JALOUX (Edmond) 1878. Fransch.

Kreeg in 1920 van de Académie den grooten prijs voor literatuur.

De Liefde van Cecile Fougères, alleen voor rijpere lezers geschikt. Jaloux is over het algemeen een zeer zinnelijk schrijver en bijna al zijn boeken zijn in meer of minderen graad scabreus. Uitgezonderd l'Escalier d'Or.

JENKINS (Herbert). Engelsch.

Schrijver van grappige, soms geestige boeken:

De Avondclub — Avonturen van Bindle — Hoofdstukken uit het Leven van Joseph Bindle, de boeken zijn niet verkeerd, maar soms wel van wat grove grapjasserij en de wijsneuzigheden over godsdienst van den ordinairen Bindle maken den lezer wel eens wat ongeduldig.

JEROME (Jerome Klapka) 1859. Engelsch.

Mengde in zijn boeken dwaasheid en gevoeligheid door elkaar en wist daarmede een aardig succes te bereiken.

Drie Man in een Boot — Drie Man op een Fietstocht. Het eerste is de grappige beschrijving van een boottochtje op de Thames; het tweede van een tocht door Duitschland — Schetsen in Paarsch, Blauw en Groen — Kijkjes door een beslagen Bril — Grepen uit het Leven. Allen verzamelingen van humoristische verhaaltjes, waar niets op aan te merken valt. In Paul Keiver

Sluiten