Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

257

JÜNGER (Nathanael). Duitsch. Schuilnaam van den predikant N. Rump. Hij vervalt veel in den preektoon, en de meeste zijner romans zijn voor ons te protestantsch. Een staal van zijn talent kan men bezichtigen in

De Ondergang van de Bokelhoeve. Een koppige boer, die zijn zoon niet wil laten studeeren, is oorzaak van den dood van vrouw en zoon. Als boete geeft hij zijn rijkdommen weg aan liefdadige stichtingen. Ook door ons is dat verhaal te waardeeren.

KAHLENBERG (Hans von) Duitsch.

Onder dezen naam verbergt zich Helene Keszler, die gelijk heeft dat ze haar slechte, geraffineerd pikante, heel erg immoreele boeken niet met haar eigen naam teekent. In het hollandsch: Lentestormen, ontwikkeling van een jong meisje tot goddeloosheid en onkuischheid. Weerzinwekkend boek. Heel het oeuvre dezer schrijfster is af te keuren.

KAISER (Isabelle) 1866. Duitsch. Schreef in het Fransch en Duitsch. Al haar boeken zijn vroom katholiek. Vertaald o. a: Onze Vader.

KaLMaN (Mikszath). Hongaar. Van hem bezitten wij in vertaling een ontroerend verhaal De W'onderparaplu, dat ook literaire waarde heeft. Voor volwassen lezers.

KARKAVITSAS (A.) N. Grieksch.

De Bedelaar. (Ruw; bijgeloovig; vies. Ernstig voorbehouden.)

KELLER (Gottfried) 1819—1890. Duitscher. Een der beste Duitsche vertellers. Als Conscience voortgekomen uit het volk, opgevoed in behoeftige omstandigheden. Zoekt eerst zijn talent in het schilderen, vergeefs. Hij trad op met revolutionaire gedichten; ontving eene ondersteuning voor de universiteit en verloor daar zijn geloof, wat hij ook nooit meer heeft teruggewonnen. In zijn romans treft men nog wel eens bittere uitvallen tegen het christendom en vooral de katholieken moeten het ontgelden. Overal vindt men nog Romeo en Julia van het Land, een der novellen uit zijn boeken: „Die Leute von Seld-

STANDAARD-CATALOGUS 17

Sluiten