Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

259

die ergens op een verlaten eiland verborgen moet liggen. Een kordaat meisje, een zenuwachtige tante en een verrader geven fleur aan de avonturen.

KERRUISH flessie Douglas.) Engelsch.

Miss Haroen al Radsjid, een vrouwelijke detective, die het speurtalent van haar vader in zich aanwezig voelt. Onschuldig.

KERSCH (P. A.) Duitsch.

De Zonden der Vaderen, een verkeerd boek. De zoon van een dronkaard vertelt van zijn slechte leven en beweert dat het hem onmogelijk is anders te zijn, omdat hij erfelijk is belast.

KEY (Ellen) 1849. Zweedsch.

Een radicale vrouwenbeweegster, die wel geen romans schreef, maar wier boeken als romans werden gelezen en nog steeds, zelfs in de meest moderne leesbibliotheken, voorhanden zijn. Ook hare theorie van liefde en huwelijk kan niet door den beugel. Af te keuren zijn:

De Moedige Vrouw — De Nieuwe Maatschappij — De Eeuw van het Kind — De Weinigen en de Velen — De Ethiek van Liefde en Huwelijk.

KIELLAND (Alexander Lange) 1849—1906. Noorsch.

Was burgemeester van Stavanger en schreef romans met sociale strekking.

In Schipper Worse, teekent hij hoe een familie van beteekenis achteruit gaat en kleine burgers bovenkomen. — Vergif, voor kinderen en jongeren is de onwaarheid en huichelarij der grooten, die langzamerhand de eerlijkheid en oprechtheid van het opgroeiend geslacht verdringt. In Fortnna wordt een schildering opgehangen van dat bedrog; de naam der novelle is de naam eener fabriek, die eigenlijk een groote oplichterszaak is. Geen dezer boeken is te beschouwen als familie-lectuur.

KING (Basil). Engelsch.

De Srraaf genaamd de Rechte, wel een mooi boek, maar het vraagt lezers, die wat van het leven weten. — De Macht der Liefde, een jongen man van goeden huize, verslaafd aan den drank, maakt zich schuldig aan inbraak en wordt door een meisje daarbij betrapt. Door liefde tot haar weet hij zich te overwinnen.

KINGSLEY (Charles) 1819—1875. Engelsch.

Anglikaansch predikant; later hoogleeraar in de Geschiedenis te Cambridge. Hij was een zoogenaamd christen-socialist.

Sluiten