Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

261

KLUG. Duitsch.

Heimwee, is een katholieke roman. Hoofdfiguur is een in den oorlog verminkte officier, die langzaam den vrede vindt in God. Het is geen kinderlectuur.

KNIES (Richard) 1886. Duitsch.

Katholiek schrijver en dichter. Van zijn vertellingen noemen wij De Gil der Moeder. Voor allen.

KOESTMINSKAJA (F. A.) Russisch.

Mijn Levenslot, opgeteekend uit den mond eener boerenvrouw, die verhaalt van haar leven, waarin zij veel heeft geleden maar haar leed met een doffe gelatenheid draagt. Het zijn onmenschelijke toestanden, welke wij hier leeren kennen. Voorbehouden.

KOROLENKO (Wladimar) 1853—1921. Russisch.

Deze schrijver verbleef jaren als balling in Siberië en schreef

Schetsen en Vertellingen —■ Schetsen van een Tourist in Siberië — De Blinde Muzikant — Zonder Taal, grappig verhaal van een Rus, die zonder een woord Engelsch te verstaan in Amerika zijn weg zoekt.

KRAG (Thomas). Noorsch.

Schreef Frank Hjehn, dat voor een deel autobiografisch is. Wanda Haij, de geschiedenis van een verkeerd opgevoed meisje, dat ook als gehuwde vrouw en moeder harer plichten niet begrijpt. Door de ziekte van haar kind komt zij tot beter inzicht. Voor groote lezers.

KRAG (Wilhelm). Duitsch.

Hoe Isaac Seehausen een Jacobijn werd ■— Isaac, de Vrijbuiter, voor vol' wassenen bruikbaar; maar Interessant zijn ze niet. In Majoor von Knarren en zijn Vrienden, teekent hij een soort Falstaff, maar de karakteristiek van Shakespeare zit er niet in. Niet voor allen.

KRANE (Anne von) 1853. Duitsch.

Deze katholieke schreef met stichtende strekking verhalen, legenden en romans.

De Groofe Zondares (Magna Peccatrix) is uit den aard der zaak niet voor de jeugd. — Dan zullen de Steenen roepen, kan iedereen lezen.

KRÜGER (Hermann Anders) 1871. Duitsch.

Maakte ineens grooten opgang met Gottfried Kampfer, een roman die zich met paedagogische en godsdienstige vraagstukken bezighoudt Speelt in Hernhutterskringen evenals Kaspor Krumbholz. Beide boeken zijn vertaald onder genoemde titels. Goed bezien beteekenen zij niet veel en zijn ook niet aan te bevelen.

Sluiten