Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

262

VERTAALDE WERKEN

KÜMMEL (Konrad). Duitsch.

Een goed katholiek schrijver voor volk en jeugd.

Aan Gods Hand — In 't Zonnetje — Verpoozing.

KYNE (Peter). Amerika.

Het Dal der Reuzen — Cappg Ricks — Cappy Ricks renteniert — De Groote Kans — De Avonturiers van de „Maggie" — De Trots van Palomar ~ Een Man van den Daad ~ Het Zware Offer, Deze boeiende romans zijn voor grootere lezers goed, ofschoon ze niet in alle deelen onberispelijk zijn. Het gefingeerde huwelijk b.v. in Cappo Ricks renteniert en het verhaal van een der matrozen over zijn schijnhuwelijk met een zwarte koningin, zijn niet in den haak.

LAFCADIO HEARN (1850-1904) zie Hearn.

LAGERLÖF (Selma) 1858. Zweedsch.

Zij verwierf in 1910 den Nobelprijs voor literatuur en vier jaar later werd zij lid van de Zweedsche academie. Met haar eerste werk maakte zij dadelijk opgang : Gösta Beding. Haar boeken zijn rein en de strekking is goed. Het protestantisme der schrijfster hindert andersdenkenden niet; soms zelfs lijkt zij wat neutraal. Ook geeft zij soms blijk de katholieken te kunnen waardeeren. Haar boeken zijn echter geen lectuur voor de jeugd, als men dat maar voor oogen houdt.

Gösta Berling, bestaat eigenlijk uit korte verhalen, gegroept om Berling, den door drankzucht diep gevallen predikant, die door de liefde van een edele vrouw zijn ondeugd overwint — Nils Holgersaons wonderbare Reis. kunstzinnig sprookje. — Her Huis Liljecrona, eenvoudig en aantrekkelijk verhaal van eene domineesdochter. — In De Wonderen van den anti-Christ. wordt beschreven de worsteling van christendom en socialisme. Het verhaal speelt op Sicilië, waarvan prachtige natuurschildering. De schrijfster laat katholieken praktijken uitoefenen en bijgeloovigheden plegen, die ons wel wat heel vreemd lijken. — Ingrid. heeft tot inhoud de zonderlinge liefde van een meisje tot een jeugdigen zwakzinnige. Het geheel is geplaatst in de schemersfeer van een sprookje. — Christuslegenden, verhalen uit het leven van Christus (De Heilige Nacht; De Zweetdoek van de H. Veronica; Onze Lieve Heer en de H. Petrus enz.). Voor sommigen heeft het den schijn alsof deze legenden ietwat rationalistisch getint zijn. — Oud en Nieuw, schetsjes, waarin soms een blundertje waar het katholieke zaken of personen betreft; b.v. in „Santa Catharina van Siena". — Jeruzalem (I. In Dalecarlië. II. In het H. Land). Geschiedenis van boeren, die een soort van communistische samenleving willen gaan stichten

Sluiten