Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

263

in het heilige Land. Hun treurige ervaringen en hun terugkeer tot den gezonden handenarbeid. — De Koninginne van KangahaUa, vertellingen uit de Zweedsche geschiedenis of legende. — Onzichtbare Ketenen, een bundel fijne vertellingen. Levensgeheimen, (De Zilvermijn; Waarom de Paus zoo oud geworden is, een beetje vreemd, maar toch niet hinderlijk voor ons: enz.) — Marboeka, herinneringen uit het ouderhuis; een hulde aan haar lieve dooden. Een mooi, rustig boek. — De Keizer van Portugal, een arme vader, wiens dochter den slechten weg is opgegaan, wordt krankzinnig. Het is een diep-tragisch boek. —• Ntts Holgerson's Wonderbare Reis, is een aardig sprookje, óók en vooral voor de jeugd. De kleine Nils vliegt op den rug van een gans over Zweden en krijgt zoo een nuttige en onderhoudende aardrijkskundige les. Het is vernuftig bedacht.

LAMARTINE (Alphonse de) 1790—1869. Fransch.

Wij herinneren er hier maar even aan dat van hem op den Index staan Jocelyn — Voyage en Oriënt — La chute d' un Ange.

LANDSBERGER (Arthur) 1886. Duitsch. Verwerkt zijn romans tot satyr en, maar voelbaar niet om misstanden te verbeteren, maar om er sensatielectuur van te maken.

MiUionnairs, speelt in Joodsche kringen, waar rijke parvenus weerzinwekkend intrigeeren en kinderen om het lieve geld worden versjacherd. — Recht, leidt ons binnen in een wereld van ploerten, die niet eens schijnen te bevroeden dat zij zoo immoreel zijn. Het is ongezonde lectuur, waardoor niets wordt bereikt dan wellicht een hooger debiet van het boek.

LANGENSCHEIDT (Paul) 1860. Duitsch.

Frissche, opwekkende lectuur geven zijn boeken zelden of nooit. Het is altijd iets sensationeels of iets sentimenteels.

Zoo in Liefste Mijn, de jonge vrouw sterft en de man hertrouwt ter wille van het kind. Maar hij kan de goede tweede echtgenoote niet leeren liefhebben ; laat haar het kind ter opvoeding en gaat weg om in de eenzaamheid te huilen over de eerste. Flauw.

LARSEN (Anker). Deensch. De Steen der Wijzen, een boek dat wij afkeuren niet alleen om de liefdesverhoudingen en den lustmoord, maar om de theosophie en de willoosheids-theorie van den mensch, die er duchtig in verwerkt wordt. In alle opzichten en voor iedereen verkeerd.

LARSEN (Karl). Deensch.

Zestien Jaar, van een meisje dat vergeefs verliefd was, en door een verstan-

Sluiten