Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

VERTAALDE WERKEN

dige vrouw wordt aangespoord om daar niet bedroefd om te zijn zooals baar moeder (wier man is weggeloopen) en haar zuster (wier verloofde is gestorven). De Biecht eener Vroom, die heeft ingezien hoe leeg en onbeduidend haar leven was. Voor volwassenen.

LATZKO (Andreas). Hongaarsch.

De Wilde Man, een zestienjarige leerlinge wordt verleid door haar leeraar. Dat heeft zulk een invloed op haar, dat zij later man en kinderen door haar afdwalingen ongelukkig maakt. Beslist af te wijzen.

LAVERGNE (JuÜc) 1823-1886. Fransch. Novellen, zeer goede en aanbevelenswaardige lectuur, niet het minst voor jonge menschen. Op heel haar werk is ook het minste niet aan te merken.

LEACOCK (Stephen Butler) 1869. Engelsch.

Hij was geboren in Canada. Hij schreef wetenschappelijke werken, maar zijn naam is meer nog bekend door parodieën en leuke grappen: Nonsens-Verhalen.

LEBLANC (Maurice). Fransch.

De buitengewone Avonturen van Arséne Lupin, een gentleman-inbreker zijn over heel de wereld bekend. Zij verheffen zich niet boven het gewone peil der gewone avonturiers-romans. Ér valt niets op te zeggen dan dat zij sommige, vooral jonge lezers, te gemakkelijk vertrouwd maken met de trucs en listigheden van deugnieten.

LEMCKE (Gynthe). Deensch.

Offers der Zonde, door uitspattingen zieke mannen, die hun onschuldige vrouwen ongelukkig maken. Zulk een onderwerp in een roman behandeld, trekt op sensatie beluste lezers. Het boek is wellicht goed bedoeld, maar het is daarom nog geen goed boek. Bij lange niet.

LEMONNIER (Camille) 1841—1913. Fransch.

Werd geboren in België en men heeft hem wel eens genoemd den „Belgischen Zola." Hij was aanvankelijk een brutaal realist en werd drie malen om pornograhsche geschriften vervolgd. Later zocht hij het in de psychologie.

Het Ventje van Onzen Lieven Heer, is een weerzinwekkend oneerbiedig, af te keuren boek voor het gros der lezers. - Twee Vrouwen, van een student die zijn liefde verdeelt tusschen een jonge tooneelspeelster en een oudere nicht Dit boek deugt niet.

Sluiten