Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

VERTAALDE WERKEN

MACÉ (Jcan) 1815-1894. Fransch. In zijn laatste jaren werd deze onderwijsman een verwoed godsdiensthater Met dit feit behoeft men echter geen Sno te houden bi, de beoordeeling der kostelijke boekjes: °

MACKENSIE (Compton) 1883. Engelsch

hteir s^Etissr' t* -danseresje °™

niet een roman voor het katholrt»' «JT r^?' a""/fe' 18 nu 'uist

nunder gewenschte J££TÏ^S* ^ "**

V schrijver, die door ziin arm» fa .1? TT verhaal «n rijk geworden

MACLAREN (jan) 1850-1907. Engelsch

k^tfFw 18 t SChriiVer bckcnd de Sch°*<** Predikant John Watson. Zijn verhalen muntten uit door idealistische wereldbeschouwing en innerlijke goedheid zijne he oen Een zi„er mooiste boeken is Harten va» Goud een reeks vertellingen met dezelfde hoofdpersonen

:z ^rct'ïtvertaaid: * 7"

' ^ Dommee en zijn Gemeente- _ TA,- ;

vervlogen Dagen - Zielenadel 7lln „ Wm,eente ~ Va" W

het oon te houden A*,T Zijn boeken zijn goed, maar men dient in

plaatsen. ' °DS aewoonl»k midden in protestantsche omgeving

MAËL (Pierre). Fransch.

vtY^n T Waar°ndcr «"« kunstbroeders een onderdak vonden. De oud-marine-officier Charles Causse (1862-1905)

aantal L k" (1851~1920)' ^ schreven een groo

aantal boeken waarop geen aanmerking te maken valt De Koman van Joel is een mooi boek voor allen. MAETERLINCK (Maurice) 1862. Fransch Hij werd geboren te Gent. werd advokaat en wijdde zich geheel aan de letteren. Hij schreef een paar bundels gedichten, vdscl wijsgeerige beschouwingen, drama's en romans. Heel zijn oeuvre ongeveer is in onze taal vertaald, want daar was een tijd dat Maeterlinck in de mode was, misschien omdat

Sluiten