Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

VERTAALDE WERKEN

MALTZAHN (Elisabeth von) 1868. Duitsch. Schreef een groot aantal stichtelijke verhalen, die zeer gewaardeerd worden bij de protestanten. De strekking is goed en stichtend, maar de boeken zijn niet voor ons; en verblijden wij ons dat eene Duitsche het duel afkeurde in Zijn Eer; wij vinden het jammer dat diezelfde schrijfster zoo eenzijdig is. dat zij in Het Heilig Bloed van alle protestanten engelen maakt en de katholieken tot nietswaardigen degradeert. Niet voor katholieken.

MALVERY (Olive). Engelsch.

In den Modder der Wereldstad. Wie zich aan sociaal en charitatief werk wijdt, kan dit boek. geschreven door een ernstige vrouw, die het lot der armsten leerde kennen en meemaakte en haar ondervindingen neerschreef, met vrucht lezen. Maar men late het niet slingeren in de huiskamer.

MANN (Thomas) 1875. Duitsch.

Vooral bekend door De Buddenbvooks, het langzaam verval door vier geslachten van een Lubecksch koopmanshuis. De roman is wat erg uitgesponnen, maar het is interessant de vertegenwoordigers der verschillende geslachten te zien in hun levensopvattingen en karakters, totdat de laatste, een kunstzinnig jongmensen een streep zet onder de laatste aanteekeningen in den familie-bijbel. Het stuk is uit. Voor volwassen lezers.

In Koninkhjke Hoogheid, verhaalt hij van een jongen prins, die het ongeluk heeft voor den troon bestemd te zijn. Den schijn en de ledigheid van dit leven, dat zoo geheel buiten het werkelijke leven verloopt, toont Mann op scherpe, bijna satyrieke wijze. Op het eind huwt de arme met een schatrijke Amerikaansche en kan zijn volk en land weldoen. Deze boeken zijn goed. Men verwarre Thomas met met zijn broeder Heinrich, die in zijn boeken zich uitspreekt als een naturalistisch en zéér erotisch schrijver.

MANZONI (AUessandro) 1785-1873. Fransch.

Was het hoofd der romantische school in Italië. Hij keerde terug tot het katholieke geloof en dichtte zijn Gewijde Hymnen (Inni Sacri). Zijn Ode op Napoleons dood: De Vijfde Mei (II Cinque Maggio) is beroemd en werd in alle talen vertaald. Van zijn romans is het meest bekend De Verloofden. Ontdaan «an zijn al te groote uitvoerigheden is en blijft het nog altijd

Sluiten