Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

VERTAALDE WERKEN

t 2ï£? S!* 1553-1599' was ^end om haar schoonheid en bandelooshezd. Deze vertellingen behooren tot de galante pornografie evenals de „Decamerone". Voor niemand.

MARIE-MADELEINE 1881. Duitsch.

Onder deze voornamen schreef Marie Madeleine Baronesse von Puttkammer haar schaamtelooze lyriek en perverse novellen en romans. Door Borel en anderen werden sommige van deze pornograhsche voortbrengselen vertaald Wij noemen niet eens de titels, want het is alles door de natuurwet verboden lectuur, die vooral bij gekamerde en publieke vrouwen in trek is.

MARLITT (E.) 1825-1887. Duitsch.

Is de schuilnaam van Eugenie John; haar boeken werden vroeger verslonden door meisjes en bedaagde vrouwen. Zij staan op een lijn met de producten van Werner en veel lager dan die van Hamburg. Zij spelen bijna alle inde aristocratische kringen vroeger zoo geliefd in Germania. Alleen in ouderwetsche leesbibliotheken worden ze nu nog gevonden. Tijdens den kuituurkamp vooral luchtte zij haar anti-katholieke gevoelens, hetgeen toen het meeste geld in het laatje bracht. Haar afkeer van kloosters en haar liefde voor een zoogenaamd christendom boven geloofsverdeeldheid maken haar boeken voor gewone lezers ongeschikt. Ook op katholieke bibliotheken vindt men nog veel: Goud Elsje - Heidepnnsesje - De Meid van den Schout - Rijksgravm Gnsela - Op den SchilÜnghof - Het Uilenhuis enz. enz. Nu is het waar, dat in sommige nieuwere vertalingen het stootende en voor katholieken hinderlijke is weggewerkt. Maar wat zal men de menschen graag maken op zulk onzeker werk, vooral nog als haar boeken slecht geschreven en haar personen houterige figuren zijn.

MARRYAT (Kapitein) 1792-1848. Engelsch.

Frederick Marryat had zelf een even avontuurlijk leven als de helden van zijn verhalen. Als scheepsjongen ging hij op zee. maakte tal van gevechten mee, klom omhoog in rang en toen hij in 1830, na eer en promotie te hebben genoten, den dienst verliet was hij ook reeds een schrijver van naam. Hij wordt in Engeland

Sluiten