Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

275

beschouwd als een letterkundige, dien men vergelijken kan met Dickens en men geeft hem een plaats onder de grootste „novellists." Zijn boeken zijn in alle talen vertaald en worden voortdurend herdrukt. Men pleegt te zeggen dat M. een schrijver is van jongensboeken en ofschoon zijn verhalen inderdaad voor een groot deel voldoen aan de eischen van dergelijke lectuur, is dat toch niet geheel juist. M. schreef voor groote menschen. En er zijn inderdaad nog veel volwassenen, die met smaak een boek van Marryat genieten. Maar zij worden tegenwoordig bijna uitsluitend als jongensboeken beschouwd. Wijl oorspronkelijk dezelfde werken onder verscheiden geheel afwijkende namen in vertaling zijn uitgegeven, doen wij het best te zeggen dat al zijn boeken te aanvaarden zijn, doch dat men liefst voor oudere lezers moet bewaren:

Percival Keene — Peter Simpel — Arme Jaap — Jack Rustig — De Vondeling.

MARSHALL (Emma) overl. 1899. Engelsch.

Het Spoor der Sneeuwschoenen, een liefdesidylle te midden van sneeuw en ijs. Goed, maar niet voor de jeugd. Ook haar andere vertaalde boeken Een Schuld vereffend — Lizette — Her Standbeeld zonder Naam, zijn niet kwaad, maar in protestantschen geest geschreven.

MARTEL (Tancrède de) 1856. Fransch. De Frangaise, een enorme, en nog niet eens behoorlijk opgevoede draak.

MARX (Wüliam). Engelsch.

Voor den Admiraal, een verhaal uit Hongarije. Het is ietwat partijdig tegenover de katholieken. Anders onschuldig.

MARYAN (M.) Fransch. Schuilnaam der Bretonsche schrijfster Marie Deschard. Al wat zij heeft geschreven is goed en bevat heilzame lessen. Haar boeken zijn vooral voor volwassen meisjes. Paula's Erfdeel — Een Familiegeheim.

MASON (Alfred Edward Woodley) 1865. Engelsch.

Stroomend Wafer, verhaal van de dochter van gescheiden ouders. Haar vader blijkt een.schurk, die door moeder, dochter en den man, dien zij liefheeft wordt ontmaskerd. — De Moord op Villa Rosa, een oude dame wordt vermoord en de onschuldige gezelschapsdame beschuldigd. Spannende feuilleton-lectuur, Geen dezer boeken is voor al te jonge lezers.

Sluiten