Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

VERTAALDE WERKEN

MERIMÉE (Prosper) 1803—1870. Fransch. Is een beroemd schrijver, maar door zijn godsdiensthaat en zijn lust om de felste passies te beschrijven een gevaarlijk auteur. Hij ziet in den mensch „la bete humaine" en laat hem handelen als een alleen door instincten en hartstochten gedreven dier. Colomba, is voor volwassenen lezers niet te verwerpen. — Carmen, vooral beroemd geworden door de opera van Bizet, is het verhaal van eene sigarettenmaakster uit Sevilla, die alle mannen het hoofd op hol brengt en ten slotte door een hunner wordt vermoord. Het is een heet boek en zeker voor de meeste lezers af te keuren.

MICHAËLIS (Karin). Deensch. We zullen niet beweren dat deze vrouw geen talent heeft, maar zij maakt er misbruik van om met haar geest van ongeloof, brutale zinnelijkheid en uitdagenden durf hare lezers en lezeressen te besmetten. Het zijn allemaal slechte boeken, die wij hier noemen:

De gevaarlijke Leeftijd — Toen de Liefde in mijn Leven kwam — De nieuwe Vrouwen van Weinsberg — De groote Biecht, wel het afschuwelijkste der genoemden; het gaat over een vrouw met drie mannen. Lectuur voor niemand,

MIKKELSEN (Einar). Deensch. Als reiziger bezocht hij de landen, waar hij zijn verhalen laat gebeuren.

Maar in Benoorden Wet en Recht, is hij zoo uitvoerig in het beschrijven van de uitspattingen der blanken in Alaska, en in John Dale, verhaalt hij zoo uitvoerig van het passagieren der matrozen en zinspeelt hij zoo herhaaldelijk op de sexueele promiscuïteit der Eskimo's, dat wij de lezing zéér voorbehouden achten.

MILNE (Alan Alexander) 1882. Engelsch.

Her Geheim van het Roode Huis, een behoorlijk speurdersverhaal.

MISCH (Robert) 1860. Duitsch.

Tooneelspeler en schrijver, ook van humoristische romans.

De doode Muzikant, behandelt op niet onaardige wijze het versleten gegeven van een doodgewaand artiest, die beroemd wordt en terugkeert om van zijn populariteit de vruchten te plukken. — Een Man van Karakter, is ook goed, maar wat zonderling.

MITFORD (R.) Engelsch.

Huize Rietholme, een goed verhaal voor iedereen.

Sluiten