Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

279

MONLAUR (R.) 1870. Fransch.

Onder dezen naam schreef Mejuffr. Rey nes een aantal romans of verhalen, waarin zij katholieke problemen op boeiende wijze uitwerkt. Bekend is De Lichtstraal (Christus op aarde als verkondiger van het Evangelie). Al haar boeken zijn voor iedereen, ook voor de jeugd.

MONTEPIN (Xavier de) 1824—1902. Fransch. Schreef een paar honderd feuilletons, die zoo wat te vergelijken zijn met onze colportage-romans, behalve dat zij wat beter geschreven zijn en iets meer geest toonen. Overigens werkt de schrijver met grof geschut op het gevoel der lezers: ontvoerde baby's, moord, bedrog en verraad. De Bedelares van Sint* Sulpice kan iedereen lezen; het boek leeft nog op den roem van het tooneelstuk, dat er uit getrokken is. — De Man met de Wassen Beelden bevat de bovengenoemde ingrediënten. Zijn boeken zijn niet verkeerd, maar ietwat drakerig en sensationeel. Lectuur voor op den bok.

MONTGOMERY (Florence) 1843—1923. Engelsch.

Een lievelingsboek van een vorig geslacht was Verteerd Begrepen (Misunderstood). Thans vindt men het wat sentimenteel, maar iedereen leest het nog. — Bijeengebracht, vindt men minder verspreid. Voor allen.

MONTGOMRY (L. M,). Engelsch.

Van deze schrijfster staan goed bekend en zijn zeer gewild bij oudere meisjes:

Anne van 't Groene Huis — Anne van Avonlea — Anne van het Eiland — Het Huis van Anne's Droomen, welke boeken op elkaar aansluiten. — Het Regenboogdal — In Veilige Haven —- Emily van de Nieuwe Maan — Rilly Ingleside. Aardige verhalen voor jonge lezeressen.

MORRIS (Gouverneur), Amerik.

Van hem kennen wij een verhaal uit het hedendaagsche NewYork:

- De Boete, een onzinnig fantastisch en ook weer akelig realistisch boek. Vliegmachines, die nog moeten worden gevonden, operatie-methoden, die den geheelen mensch moeten vernieuwen en weer jong maken, 't Is een beetje idioot.

MÜHLBACH (Louise) 1814—1873. Duitsch.

Schrijfstersnaam van Clara Mundt, die een geweldig aantal

Sluiten