Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

VERTAALDE WERKEN

zoogenaamde historische romans schreef. Haar boeken zijn niet uit te roeien, naar het schijnt, want men ziet ze nog overal.

Een serie over Frederik de Groote en zijn Hof (8 deelen!) - Napoleon in Daitschland (12 deelen!) — Daitschland in Woeling en Strijd (8 deelen!) — De Groote Keurvorst (6 deelen!) — Prins Eugenius (4 deelen!) — Maria Theresia (2 deelen!) — Andreas Hofer (2 deelen) — Katharina II van Rusland en haar Gunstelingen — Keurvorst en Geldvorst.

Zij gaf ongeveer driehonderd boeken in het licht, 't Is alles slecht geschreven, sensationeel, zeer erotisch. Lectuur van de onderste plank. Hare romans met sociale strekking, waarmede zij begon, behooren tot de schandaalliteratuur, 't Eenige wat wij kunnen aanraden is haar boeken naar den papiermolen te zenden.

MULOCK (Dinak Maria) 1826—87. Engelsch.

De meisjesnaam vanMrs. Craik. Zij schreef een aantal boeken voor de jeugd, waarmede zij dadelijk succes had. In John Halifax, heeft ze haar hoogte kunnen bereiken en dit boek is een blijvertje gebleken. Zij verhaalt daarin van een man, die een Grleksch testament steeds bij zich draagt, waarin de naam van een zijner voorouders en daarachter „gentleman". Dat woord wordt voor hem een levensprogram en in alles tracht hij zich te gedragen als een „gentleman". Het is een karakteristiek Engelsch boek, goed en onderhoudend.

MUNILLA (J. Ortega). Spaansch.

Arm Spanje. Een verloopen edelman haalt allerlei schurkenstreken uit en beschuldigt valschelijk een armen drommel, die veroordeeld wordt. De schrijver richt heftige verwijten tegen de Spaansche rechtspraak, maar men begrijpt niet goed waarom. Het bedorven sujet had even goed in Nederland of onder de Eskimo's zijn bandieterij kunnen uithalen en door valsche getuigen een onschuldige laten veroordeelen. Wat hinderlijk-opgewonden en onevenwichtig boek. Voor lezers met ervaring.

MÜNCHHAUSEN (Karl. Friedrich von) 1720-97. Duitsch.

Avonturen van den Baron von Münchhausen. Dol-kluchtige en onmogelijke avonturen. De tegenwoordige vorm, waarin dat wereldbekende boek wordt uitgegeven, is van den Duitschen dichter Burger. Het is voor allen. Voor de jeugd heeft men speciale uitgaven.

MURGER (Henry) 1822-1861. Fransch.

Al zijne romans werden verboden bij decreet van 1864, dat tot heden niet werd opgeheven.

Sluiten