Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

283

NIENKAMP (Heinrich). Duitsch.

Vorsten zonder Kroon. Mal boek. De schrijver laat een schatrijke jongeman, die klaarblijkelijk herstellen wil wat zijn rijke voorouders en hun soortgenooten hebben misdaan, besluiten zijn geld te gebruiken tot maatschappelijk welzijn. Hij weet precies hoe het met de constitutie der nieuwe maatschappij moet gaan.

Het is den schrijver ernst met zijn plannen, want achter in zijn boek staan uitvoerige statuten hoe alles moet worden geregeld, 't Is wel een beetje vreemd — maar de uitgever heeft verklaard dat de zaak veld wint. Gelukkig voor den uitgever. Een dol boek.

NIESE (Charlotte). 1854. Duitsch.

Deze schrijfster, dochter van een predikant, geboren op het (eertijds Deensche) eiland Fehmarn, leerde daar het volk van nabij kennen en wist daaronder prachttypen te ontdekken. Humor, natuurlijkheid en een beetje romantiek zijn de elementen, die men in bijna al haar schetsen en verhalen terugvindt. Als schrijfster voor de jeugd is zij ten onzent het meest bekend: De Jongste van Allen — Op een na de Jongste — Het Driespan. En vooral de kostelijke: Wat Michel Schneidewind als Jongen beleefde — War Michel SchneideuHnd in Hamburg beleefde.

NIETZSCHE (Friedrich) 1844-1900. Duitsch.

Van dezen prediker der „Herrenmoral" tegenover de „Sklavenmoral" van het christendom, die in lyrische ontboezemingen zijn geestesoverspanning uitschreeuwde en stierf in waanzin, zagen wij in voornamere leesbibliotheken verscheidene werken opgenomen :

Aldus sprak Zarathustea <— Godenschemering — De blijde ^Wetenschap — De Antichrist — Ecce Homo — De Wil tot Macht — Ideeën. Het behoeft geen betoog dat deze werken vallen onder het verbod der „Algemeene Boekenwet".

NORDLING (Johan).

Beethoven's liefdesroman met gravin Guicdardi: Quasi una Fantasia. Voor alle volwassen lezers.

NORRIS (Frank) 1870-1902. Amerika.

Schreef ruwe realistische verhalen; vertaald is: Vangarmen (The Octopus). Afgekeurd.

Sluiten