Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

VERTAALDE WERKEN

NORRIS (William Edward) 1846. Engelsch.

Mijn vriend Jim; van een lichtzinnige predikantsdochter, die hengelt naar een voornaam huwelijk. Haar verloofde, dien zij loopen liet, krijgt een betere vrouw. Voor volwassen lezers.

OBSBORN (Lloyd). Engelsch.

Littpat, de Ongeluksmotor, ongelukkige ondervindingen van twee dames met een uit een loterij getrokken auto. Het is een grappig, onschuldig niemendalletje.

OBSTFELDER (Sigbjorn). Noorsch.

Her Kruis, afgekeurd. — De Roode Druppels, een zonderling verward boek, waarin de held een krankzinnige wereldverbeteraar is, die het middel daartoe zoekt in zijn laboratorium. Ernstig voorbehouden, liefst afgekeurd.

OEHMKE (F. R. L.). Duitsch.

Twaalf jaar Koloniaal, beschrijving van zijn verblijf in ons O. I. Leger. Voor volwassenen.

OHNET (Georges) 1848—1918. Fransch.

Schuilnaam van Georges Hénot. Hij was vroeger een der meest gelezen romanciers, totdat de kritiek hem van zijn roem beroofde en hem rangschikte onder de leveranciers van leesvoeder voor de massa. Dat is ook weer overdreven. Het is mogelijk dat Ohnet zijn schrijverij als een winstgevende industrie beschouwde, maar in de uitoefening van zijn vak bezat hij een groote vaardigheid. Hij wist wat het volk het liefst leest en voegde zich naar zijn smaak. Hij maakt het met de moraal lang zoo bont niet als andere schrijvers; geeft zelfs heilzame lessen. Hij heeft stof geleverd in zijn groot aantal romans om er voor een halve eeuw colportage-romans uit te fabriceeren. Veel is van hem vertaald, maar wij zullen de titels niet noemen. Men kan het volk betere en ook onschuldiger lectuur bezorgen. En lezers, die hun eischen niet al te laag stellen, willen zijn romans niet meer.

OLIPHANT (Mrs.) 1828—97. Engelsch.

Margaret Oliphant Wilson, jong weduwe, die te zorgen had voor haar zoons en het huishouden van een onfortuinlijken broeder, schreef een groot aantal romans, die gunstig werden ontvangen.

De Rijke Erfgename, is voor iedereen. — De Jonge Musgrave en De Erfgenaam van Penton, vragen lezers met wat meer ervaring.

Sluiten