Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

287

PAPKE (Kathe). Duitsch. Wij hebben er natuurlijk niets op tegen dat een schrijfster een andere geloofsovertuiging heeft dan wij, maar wel dat zij daardoor gedreven Wordt om pamfletten tegen ons te schrijven.

Het Licht komt, is niet hatelijk, maar Poortstraat 18 is een schotschrift en daarom is het beter deze schrijfster heelemaal buiten onzen kring te houden.

PARIS (John). Engelsch. Schuilnaam van een Engelsch diplomaat, naar men beweert. Schreef Kimono, dat in Japan verboden werd. Het is ook voor ons een boek dat wij moeten afkeuren niet om staats- maar om moreele redenen. Het heele boek is weerzinwekkend, maar eenige scènes (eene in een bordeel) zijn absoluut onzedelijk in hun brutaal realisme. In Sayonara verkondigt de schrijver de stelling dat men de Japanners niet met het christendom moet lastig vallen. Neemt een loopje met een zendeling en beschrijft ook weer een massa ontuchtigheden. Het is misschien mogelijk dat het in Japan zoo toegaat, maar dat is geen verontschuldiging om het in een roman te gaan vertellen (en nog wel op zulk eene wijze).

PARR (Olive Kath.). Engelsch.

De Kleine Kardinaal, een mooi boekje van een kleinen jóngen, die zich opoffert tot heil van een ander.

PELLICO (Silvio). Italiaansch.

Mijne Gevangenissen, een klassiek geworden boek, waarin de dichter, die om politieke redenen jaren lang in de Oostenrijksche gevangenissen bleef opgesloten, zijn bitter lijden verhaalt. Het ongeluk bracht hem terug tot God.

PEREZ (J. L.) Spaansch.

De Kabbalisten, een voorbehouden boek dat overigens bijna niet te begrijpen is.

PERRAULT (Charles) 1628—1703.

Zijn Sprookjes, voor jong en oud, vermelden wij hier. PHILLIPPE (Charles-Louis) 1874—1909. Fransch.

Onder het voorwendsel van het leven te willen beschrijven zooals het is, en medelijden te wekken voor de menschen van den zelfkant, schreef hij pikante vertellingen. Wij kennen geen boek van hem, dat deugt.

Vertaald Babu van Montparnasse een roman over deernen en souteneurs.. Onbruikbaar.

Sluiten