Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

289

zien hoe zij het zullen besteden. De eenvoudige Maggie wint den prijs. — Macy Marie, een meisje van dertien jaar tracht haar gescheiden ouders te verzoenen. <— Miss. Billg — Miss Billy's Keuze — Miss Bltty Getrouwd, aardig en geestig verteld. — Voor de rijpere jeugd is een mooi boek Polltf Anna, een meisje dat haar vader belooft altijd opgewekt te zijn en ook in ernstige ziekte die belofte gestand doet.

PORTER (Gene Stratton). Amerika.

Dit jaar (1924) verloor deze vruchtbare en goede schrijfster het leven bij een auto-ongeluk. Hare boeken zijn voor allen. De Dochter van het Land, na menige teleurstelling komt de ware. — Sproetje, misschien een tikje sentimenteel, maar vol humor. — Michael O'Hollaran, ■verhaaltje van een aardigèn, kleinen jongen. — Her Meisje van den Limberlost

— haddie, prettige lectuur.

POSSENDORF (Hans). Duitsch.

Her Verloren Lied, een zeer romantisch verhaal van twee broers, die dezelfde vrouw liefhebben, welke hunne liefde niet waard is. 't Is een onliterair leesboek, maar onderhoudend. Niet voor al te jonge lezers. — Kapitein van Holten's laatste Reis, het vergaan van een schip door kwaadwilligheid van een boosaardigen bediende, die zijn reeder nu geheel in zijn macht heeft en zijn schoone dochter tot vrouw eischt. Onwaarschijnlijk romantisch. Voor wie daarvan houden, bruikbare ontspanningslectuur.

PRAVIEUX (Jules) 1866. Fransch.

Al de verhalen van dezen Parijschen advokaat zijn goed. Mijn Echtgenoot is een uitmuntend boek voor jonggehuwden.

PRESSENSÉ (de) 1826—1901. Fransch. Protestantsche schrijfster schreef voor de jeugd. Haar boeken zijn neutraal en geven dus op den duur niet wat onze kinderen moeten hebben. Bovendien wat verouderd:

Paulette — Huishoudstertje — Een gelukkig Gezin — Ursula — Boschoord

— Wilgenhof, enz.

PRÉVOST (Marcel) 1862. Fransch.

Een pervers schrijver, die zijn succes hoofdzakelijk dankt aan den durf, waarmede hij de meest sensueele beschrijvingen aanpakt.

Halfmaagden en De Don Juana's zijn pornografisch. ,— Moderne Maagden (Vierges Folies) minder schandalig, maar af te keuren. In De Engelbewaarsters,

• Duitsche huisonderwijzeressen in Fransche huisgezinnen, komen de grofste im-

STAND AARD-CATALOGUS 19

Sluiten