Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

VERTAALDE WERKEN

moraliteiten voor. B.v. de beschrijving der overgave van een dier vrouwen aan een minister, wiens staatsgeheimen zij wil stelen. Het eenigste dat niet behoeft te worden afgekeurd zijn Brieven aan Frangoise. Raadgevingen aan een jong meisje, later aan haar als echtgenoote en moeder.

PRÉVOST d' Exiles (Antoine) 1697-1763. Fransch.

Hij wordt gewoonlijk aangeduid als „Abbé." Hij was in een klooster, werd soldaat, keerde terug en leidde een avontuurlijk leven. Hij vertaalde en schreef romans, waarvan bekend is gebleven en vertaald in vele talen Manon Lescaut, geschiedenis van de beruchte courtisane en den ridder de Grieux. Afgekeurd.

PUTTKAMER (Jesko von) 1858. Duitsch.

Hij was van 1895—1906 gouverneur van Kamerun. Hij schreef romans over de kolonie.

In Zuidelijke Nachten staan alle menschen, die wij in dit boek aantreffen op zoo'n laag zedelijk peil, dat het bedenkelijke lectuur wordt. Zijn als boek voor de jeugd bedoeld Per Anfo de Wereld rond, vinden wij voor dat doel minder aan te bevelen.

PSICHAR1 (J.) 1883—1914. Nieuw-Grieksch.

Deze schrijver is de schoonzoon van den afvalligen Ernest Renan en vader van den schrijver en bekeerling, die in 1914 sneuvelde (geb. 1883.)

Van Psichari-père is vertaald Jaloerschheid en Andere Verhalen. Letterkundig van hooge waarde en voor allen.

QUEUX (William Le). Engelsch. Zijn werken beteekenen over het algemeen niet veel en verheffen zich niet boven ontspanningslectuur van de gewone soort. Eigenlijk zijn zij vaak in lichten graad prikkellectuur.

Her Geheim van de Lola, een schip dat geheimzinnige orders schijnt te volbrengen, Alles samen is het een onmogelijk verhaal van liefde, politiek en detectieverij. .— De Drie Knoopen, een misdadigers roman, waarin de schuldige ontdekt wordt door de wijze waarop de knoopen zijn gelegd in een touw. Een vrouwelijke detective raakt verliefd op den man, dien zij moest of meende te moeten ontmaskeren. — Landru, Onthulde geheimen uit zijn Liefdeleven. De Fransche vrouwen-moordenaar Landru. Alleen de speculatie door zoo'n titel op de sensatie-lust van het publiek, is voldoende om zoo'n boek te veroordeelen. — Her Geheim -van den Groenen Straal, is onmogelijk verbeeldingswerk. Fantasie, waar geen draad meer in zit.

Sluiten