Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

291

QUEVEDO (Vülcgas). Spaansch.

De Lotgevallen van den Gelukszoeker Don Pablo, een oude schelmenroman, een echte „roman picaresque". Het gaat er niet stichtelijk toe; 't is de eene ruwheid na de andere, die wij te hooren krijgen, zoo ongeveer als in onze tegenwoordige boeken van den „zelfkant der Samenleving**. Het is dan ook meer te beschouwen als een literair curiosum, dan als gewoon lees- of ontspanningsboek.

QUILLER CORUH (Arthur) 1863. Engelsch.

Hij is professor van Engelsche literatuur te Cambridge. Daar kwam een Vrouw voorbij, voor allen.

RACHILDE. 1862. Fransch.

Schuilnaam van Margueritte Valette-Eymery. Zij heeft zich meermalen gerechtelijk te verantwoorden gehad over hare werken, die opzettelijk onzedelijk zijn. Haar Lente — Mijnheer Venus en wat er verder vertaald moge zijn, kan men op voorhand als immoreel afkeuren.

RAPTSCHOWSKY (B.) Russisch.

Russische Heldensagen en Legenden, voor liefhebbers zeer interessant. Maar men bedenke dat het geen kinderlectuur is.

RATOW (V.) Hongaarsch.

Klanken, die Verklonken. Heftige beschuldigingen van gereformeerden tegen de Grieksche kerk. Met zulke lectuur kan men niets beginnen.

RAYMOND (Emmeline) 1828—1899. Fransch.

Schuilnaam van gravin Marie de Beausacq, schreef ook onder den naam Comtesse Diane. Zij behoort tot de neutrale schrijfsters, weet zich altijd binnen gepaste grenzen te houden, maar is niet geschikt voor jeugdige lezers: Geen Vertrouwen.

RANTZAU (Adeline von) 1867. Duitsch.

Haar beste boek is ongetwijfeld De Derde, godsdienstig met een mystieke vaagheid in de uitdrukking. De derde is niet de eeuwige man of vrouw, die een paar ongelukkig komt maken, maar de duivel, die zich stelt tusschen God en ons; tusschen ons en den mensch, dien wij liefhebben, en die onherroepelijke scheiding brengt als hij zich van een onzer zwakheden heeft kunnen meester maken.

READE (Charles) 1814-1884. Engelsch.

Schreef voor het tooneel zonder succes. In zijn romans behan-

Sluiten