Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

VERTAALDE WERKEN

delt hij dikwijls maatschappelijke toestanden met het doel verbetering aan te brengen. Hoog geprezen werd door de beste critici van zijn tijd

The Cloister and the Hearth (vertaald in 't Nederl. onder den titel De Pastoor van Tergouw). In dit boek is de vader van Erasmus en zijne liefde de hoofdzaak. Het boek is voor onze lezers niet geschikt. In De Vrouwenhater toont hij zich een voorlooper van de latere voorvechters der vrouwenemancipatie. Het boek is voor rijpere lezers, die de opvattingen van een halve eeuw geleden eens willen vergelijken met thans.

REED (Myrtle). Engelsch.

Des Meesters Viool —; Oude Rose en Zilveren Meisje — Een Spinster in de Zon, ouderwetsche sentimenteele verhalen, die bij vele lezeressen in den smaak vallen. — Het Licht in het Venster is wee van zoetelijkheid. De verzamelde vertellingen onder den titel Het Witte Schild kunnen niet dienen voor volk en jeugd.

REUTER (Fritz) 1810-1874. Duitsch.

Zoon van den burgemeester van Stavenhagen in MecklenburgSchwerin. Lichtzinnig en luidruchtig student. Wordt wegens poging tot hoogverraad, waaraan hij zoo onschuldig was als een kind, ter dood veroordeeld, begenadigd tot 30-jarige vestingstraf, na zeven jaren losgelaten. Beproefde het als landheer; werd later leeraar, wijdde zich bij groeiende belangstelling der lezers geheel aan de letteren. Er was veel leed en verdriet in zijn leven, maar hij schijnt zich dit van het hart te hebben geschreven met zijn vroolijke, humoristische, vaak drastisch-grappige vertellingen. Ze zijn uitgegeven onder den titel: Gedroogde Kruiden (Olie Kamelle) — Het Leven op het Land — Hoe ik aan een Vrouw kwam — Uit den Franschen tijd — Uit mijn Vestingtijd — Zijn Doorluchtigheidje — De Reis naar Constantinopel (De Meckleaburgsche Montecchi) — Rommelzoo (vijf verhalen).

Alle groote menschen zullen met genoegen deze verhalen lezen; ze verouderen nooit. En met wat oefening kan men ze gemakkelijk verstaan in het dialect, waarin zij werden geschreven en dat de helft van hun charme geeft.

REUTER (Gabriele) 1859. Duitsch.

Een vlotte schrijfster, die onder voorwendsel van de vrouwenvraagstukken te behandelen, zich de vrijheid meende te verwerven van pikante boeken te schrijven, vol erotiek en ongezond gezwam. Zij had al tien jaren geschreven, zonder dat men

Sluiten