Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

293

haar opmerkte, maar toen ze de verkeerde richting uitging, trok zij dadelijk de aandacht.

Het dagboek van Ellen von der Weiden .— Lenteroes, laatste liefde eener grafelijke tooneelspeelster; gesol met naakte modellen. — De Jeugd van een Idealist, 't is alles lood om oud ijzer: de boeken deugen niet om de verkeerde idees, die erin verkondigd worden en om de aanstoot gevende tooneelen.

RHEINEN (Fanny). Duitsch.

Ontvlamde Passie, een wuft verhaal uit de tooneelwereld. Niet bruikbaar.

RHODEN (Emmy von). Duitsch. Schreef de overbekende, geestige meisjesboeken:

Stijfkopje op School — Stijfkopje Verloofd ~ Stijfkopje Getrouwd.'

Deze serie werd volledig gemaakt door Suze la Chapelle — R o o b o 1, die schreef Stijfkopje Grootmoeder.

RICHARD (J. Mac.) Engelsch.

Het roestige Stilet, onbeduidend en onschuldig.

RIGAUX (M.) Fransch.

Gelddorst en Liefde, sociale roman uit de eerste dagen van het Christendom. Goede lectuur.

RING (Barbra). Noorsch. Schreef geestige boeken over jonge meisjes, die ze heel origineel laat optreden.

Anne Karine, die geen conventie kent. —> Twaalf Jaar later, het vervolg. Ook Petra en De Ware zijn dergelijke origineele verhalen. — De Nichtjes bij Grootpa en de geschiedenis van het leuke zesjarig ventje Prik. hoe hij Fortuin maakte. In anderen toon staat Het brooze Geluk, waar een doofstom kind de gescheiden ouders weer bij elkaar brengt. Deze boeken zijn voor alle volwassenen. In den bundel schetsen Als de Dood zoo bang is niet veel vroohjkheid meer over. — De Gouden Mantel, over wegloopen, ontrouw, valsche testamenten. De geur is er af. Ten slotte Nora Liese, een boek van bitterheid en zonde. Men kent er de opgewekte en blijmoedige schrijfster niet meer in terug. Wie het beste van haar wil lezen, neme de boeken van humor en levenslust.

RITA. Engelsch.

De IJzeren Trap, een tragisch verhaal van twee broeders, waarvan de een wordt veroordeeld om de schuld van den ander, die een volslagen deugniet is. Het is een heel romantisch geval, maar voor ontspanning geschikt.

Sluiten