Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

VERTAALDE WERKEN

ROBERTS (Charles) 1860. Canada.

Was professor van Engelsche literatuur (1885—95). De Roode Vos, ofschoon wij het boek niet afkeuren, moeten wij toch zeggen dat de schrijver den vos wel erg ih het gevlei komt en hem verstandig laat doen als een mensch.

ROBERTS RINÈHART (Mary). Engelsch.

„K." Een dokter, die om te boeten voor eene mislukte operatie zich wijdt aan de armen. Later komt het aan den dag dat eene booze verpleegster deze en andere moorden op haar geweten heeft. Niets op aan te merken.

ROBINS (Elisabeth). Engelsch.

Waarheen ? Twee zusjes worden in een slecht huis gelokt. De eene slaagt erin te ontvluchten, de andere, ofschoon alle pogingen in het werk worden gesteld, vindt men nooit meer terug. Er staat in het boek geen onvertogen woord; het verhaal dient tot waarschuwing.

ROD (Edouard) 1857-1910. Fransch.

Calvinistisch schrijver, aanvankelijk leerling van Zola en rauw realistisch, wordt hij tenslotte een somber pessimist. In Op den Kruisweg, vertaling van Au milieu du Chemin vraagt hij zich af in hoeverre een schrijver verantwoordelijk is voor het kwaad dat zijn boeken kunnen stichten. Toch ging hij steeds voort, óók in zijn tweede periode, waarin het goede wordt verstikt door het onkruid, boeken te schrijven, die een slechten invloed moeten hebben en die wij zonder meer afkeuren.

ROGER (Noëlle). Fransch.

De Nieuwe Zondvloed, overstroomt een groot deel van Europa en drijft eenige families op een der hoogvlakten bijeen, waar ze weer een primitief leven moeten beginnen. Hier en daar wat oplaaien van liefde, maar overigens voor volwassen lezers niet af te keuren,

ROMAIN (Rolland) 1866. Fransch.

Over Tolstoi, Beethoven, Michel Angelo heeft hij geschreven, maar het meest werd hij bekend bij het groote pubhek door zijn roman in tien deelen Jan Christoffel (twee Nederl. vertalingen, waarvan eene onvolledig bleef). In deze boeken beschrijft hij de ontwikkeling van knaap tot man van een geniaal musicus. Wij ontmoeten prachtige bladzijden en gedichten, om straks weer te stooten op waardeloos vulwerk en begrippen, die voos

Sluiten