Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

301

SCHIFFER. Duitsch.

Vox Del. Een krankzinnig boek. Het vergaan der wereld door giftige gassen. Een ingenieur en zijn vrouw maken een soort ark, een bal van aluminium, waarin zij zich opsluiten, vóór de katastrofe, met voedsel en levende dieren, met zaad en ozon-machine. Als zij terugkeeren op de verwoeste wereld, blijkt er nog een man te zijn gered. Een vrouw, twee mannen. En het einde is een drievoudige dood. Een slechte draak.

SCHIROKAUER (Alfred) 1880. Duitsch.

August de Sterke, Koning van Polen. Zondige liefdesavonturen van den op dit punt beruchten Poolschen Koning. Prikkellectuur in den slechtsten zin van het woord.

SCHMIDT (Wilhelm von). Duitsch.

De Vlucht tot de Hulpeloozen, wat hier wil zeggen, dat de verwarde mensch bij de dieren zijn troost gaat zoeken. Het is een eigenaardig boek, een menschen hondengeschiedenis. Er komen wel aardige beschrijvingen in voor van het doen en laten der viervoeters. Maar ook een te wijd uitgesponnen aanvechting tot echtbreuk (die bladzijden zijn héél zwoel), die door een hond voorkomen wordt. Verwarrend voor gedachten en zinnen.

SCHNITZLER (Arthur) 1871. Oostenrijk.

Men heeft twaalf jaren geleden voorspeld dat hij in 1925 uit de mode zou zijn. En, gelukkig, is die voorspelling voor een groot deel vervuld. Met zijn spel „Professor Bernhardi" heeft hij nog wat sensatie gemaakt. Zijn boeken zijn slecht, antichristelijk, brutaal zinnelijk: Mondain Minnespel — Casanova's Terugkeer (op sommige bladzijden bijna liederlijk) noemen wij alleen om ze af te keuren, óók Baddokter Graesler.

SCHÖTL1NGER (Zuster). Engelsch.

Heilig Moeten, een boek van geestige brieven: frlsch, gevoelig en vol luimige opmerkingen.

SCHOEPP (Meta) 1868. Duitsch.

Schuilnaam van Meta Zimmermann. De Heer van SÜberberg, een tragische en wilde geschiedenis uit het geslacht der Oude Vikings. Voor ouderen, maar vooral romantisch aangelegden.

SCHOYEN (G.) Noorsch.

Verkocht. Waarschuwing tegen de praktijken der handelaren in blanke slavinnen. Alleen geschikt voor ouders, middernachtzendelingen en meisjesbeschermsters om op de hoogte dier treurige toestanden te komen.

Sluiten