Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

VERTAALDE WERKEN

niet mooi) — De Oudheidkenner (in wien Scott zich zelf geteekend heeft) — De Oude Pelgrim (godsdienststrijd der Convenanters. Minder aantrekkelijk boek) — Het Hart van Mid-Lothean (een meisje, dat geen moeiten en gevaren ontziet om hare zuster uit de gevangenis te redden) — Robert Roodhaar (uit het leven van een vermaard rooverhoofdman in het Schotsche hooggebergte).

Wij kunnen alleen tegen Scott aanvoeren zijn „vergissingen", waarom hij voor heel eenvoudige menschen niet is aan te bevelen; maar voor lezers met eenige ervaring meenen wij dat zijn boeken onder het lezen door, heel gemakkelijk gecorrigeerd kunnen worden. Waar hij geen katholiek terrein betreedt, is Scott voor allen.

SETON (Ernest Thompson) 1860. Engelsch.

Geboren in Engeland, leefde en observeerde in Amerika en schreef aantrekkelijke boeken over:

De Wilde Dieren, die ik gekend heb — Twee Padvinders, van een paar jongens, die op z'n Indiaansen leefden en van wie men kan leeren: hoe te kampeeren enz., zie: Thompson.

,SHAW (George Bernard) 1856. Engelsch.

Werd geboren te Dublin. Hij begon in Londen met journalistiek werk, schreef een paar novellen; in 1883 een socialistisch propagandist, die het program der Fabian Society hielp opstellen. Zijn grootste triomfen vierde hij op het tooneel. Hij schreef over Ibsen en heeft iets van Ibsen: alles raakt hij aan, stelt alle mogelijke vragen en geeft nooit een antwoord, maar maakt er zich af met een vlijmende ironie of een grap. Shaw is een gevaarlijk schrijver om zijn theorieën op godsdienstig, staatkundig en zedelijk gebied, die hij met onnavolgbare geestigheid weet voor te dragen. Hij is geestig als een Ier, maar heeft niet de innerlijke godsdienstigheid van een Ier, waardoor zijn ironie en sarcasme zou kunnen worden verzacht. Niemand weet eigenlijk wat hij aan hem heeft, en 't maakt wel den indruk alsof hij zich er op toelegt „den bourgeois te épateeren". In St. Joan, zijn jongste spel werpt hij door zijn epiloog alles weer omver. Men heeft wel eens gezegd* Shaw schrijft bij zijn voorreden tooneelspelen. Daar is veel van aan: hij zet zijn theorieën op en probeert ze dan in het stuk. Zijn geestige roman Verliefde Artisten kan ieder volwassene lezen.

Sluiten